• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsrafilova İlahə Qismət qızı

   

  Doğum yeri və tarixi: 1993-cü il 11 sentyabr da Bakı şəhərində musiqiçi ailəsində anadan olmuşdur. Anası Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, Prezident təqaüdçüsü, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi nəfəsli alətlər Orkestrinin Solisti,dosent Zümrüd Məmmədova, Atası Qismət İsrafilovdur.

  Təhsili və yaradıcı fəaliyəti: İlahə İsrafilova 1999-cu ildə BÜLBÜL adına Orta İxtisas Musiqi məktəbinə daxil olub. Təhsil müddətində “Fortepiano”, “Muğam ifaçılığı” və “Bəstəkarlıq” ixtisasları üzrə oxuyub. Bəstəkar kimi ilk əsəri 5-ci sinifdə ikən bəstələdiyi “Müqəddəs Vətən” marşı hərbi marş olmuşdur. Hazırda həmin əsər Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə nümunəvi Hərbi Nəfəsli Alətlər Orkestrinin repertuarına daxildir.
  2010-cu ildə Məktəbi bitirərək Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakultəsinin “Bəstəkarlıq” sinifinə daxil olmuşdur. Bu müddətdən dahi bəstəkar,xalq artisti Arif Məlikovun sinifində bəstəkarlıq ixtisası üzrə oxumuş, ikinci ixtisas olaraq Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru Əyyub Quliyevdən simfonik orkestr dirijorluğunun sirrlərinə yiyələnmişdir.
  Təhsil müddəti boyu yüksək qiymətlərlə fərqləndiyinə görə “Qara Qarayev” adına fərdi təqaüdə layiq görülmüşdür. Təhsil müddətində bəstələdiyi “Hisslər” vokal-instrumental romanslar silsiləsi, tar və fortepiano üçün “Çahargah Skertsosu”, həmçinin müəllifin ifasında rəngarəng adlı musiqi albomu “Qızıl Fond”a daxil olmuşdur.
  2014-cü ildə Bakı Musiqi Akademiyasının “tarix-nəzəriyyə” fakultəsinin bəstəkarlıq ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur. Oxuduğu müddətdə yazdığı müxtəlif elmi məqalələri dərc etdilmilşdir. Bu sırada xalq artisti Arif Məlikov haqqında, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Əzimov haqqında və s. məqalələr vardır.
  Həmçinin tələbəlik illərində BMA TGT-nin də sədr müvini kimi fəaliyyəti göstərmişdir.
  2014-cü ildə bəstəkarın sözləri və musiqisi özünə aid olan “Sənsizəm” adlı mahnısına klip çəkilmişdir.Həmin ildə İlahə İsrafilovanın “MUĞAMATIM BİR DƏRYADIR” adlı layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun VI qrant müsabiqəsində qalib olmuş, layihə Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatı dəstəyi ilə keçirilmiş və uğurla nəticələnmişdir. Həmçinin Dövlət Neft Şirkəti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və İctimai Televiziyanın birgə layihəsi olan “Əsrin müqaviləsinin” 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “20 şanlı il” mövzusunda keçirilən ən yaxşı vokal əsər müsabiqəsində I yerə layiq görülmüşdür.
  2014-cü ildən etibarən gənc bəstəkar Bakı Musiqi Akdemiyasının əməkdaşıdır.
  2016-ci il Azərbaycan respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun VIII qrant müsabiqəsində “MƏN VƏTƏN TORPAĞI, VƏTƏN DAŞIYAM” adlı layihə ilə qalib olmuşdur.
  Xarici layihə təcrübəsi: 2016-ci ildə İsrail təfərindən hazırlanmış layihədə “İsrail Azərbaycan” dostluq himnini yazmış və əsərə klip çəkilmişdir. Burada müəllif əsərini İsrailli müğənni ilə birgə ifa etmişdir. .
  2016-cı ilin may ayında ikinci bir layihə Türkiyə ilə Azərbaycan dostluğuna həsr olunmuşdur. “Dalğalansın bayraq” adlı əsər Türkiyənin İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş və s. şəhərlərində konsertlərdə xalq artisti Zümrüd Məmmədova tərəfindən ifa olunmuşdur.

  Elmi fəaliyyət: elmi tədqiqatlar aparan İlahə İsrafilovanın “Gülnaz Abdullazadənin bəstəkarlıq fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri” adlı magistr dissertasiyası əsasında kitabı işıq üzü görmüşdür. BMA-nın prorektoru G.Abdullazadənin rəhbərliyi altında regionlarda elmi ekspedisiyalarda olmuşdur. Bir sıra elmi məqalələri dərc olunmuşdur.
  Elmi fəaliyyətinin davamı olaraq 2016-cı ildə Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. Vaxtaşırı beynəlxalq konfranslarda - “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi” beynəlxalq elmi-praktiki konfransı (Bakı), “ECSAC-2018”(Kipr) və “IV Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi”(Bodrum) və s. məruzələrlə çıxış etmişdir.
  Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının “Elmi Araşdırmalar Mərkəzində” kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır.
  İsrafilova İlahə çoxsaylı musiqi tədbirlərinin təşkilatçılığını da öz üzərinə götürmüş, adını ictimai sektorda da təsdiqləyə bilmişdir. Bir çox layihələrə rəhbərlik etməklə konsertlər təşkil etmişdir: “Bəxtiyar Vahabzadə-90” (2015) , “İstedadlısansa qüsursuzsan” (3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə məşhurlar və əlil gəncləri duet konserti 2017), “Dünya Azərbaycanlıları Əl-ələ” bayram konserti (2017). “Yeddi Səsdən Doğan Sərvət- ELM və MUSİQİ” (2018) “Şanlı Tarix” Dövlət Filarmoniyası ilə birgə layihə (2018) və s.)
  22.02.2017 tarixindən etibarən İsrafilova İlahə xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Zümrüd Məmmədova ilə birgə "Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr və İncəsənətin İnkişafına Yardım" İctimai Birliyini təsis etmiş, ümumi yığıncağın qərarı ilə təşkilata Sədr seçilmişdir.
  Bəstəkarlıq fəaliyyətinə dair əsərlərinin siyahısı:
  “Rəngli lövhələr”- uşaq albomu ( pyeslər – 2005-2008-ci illərdə yazılmış əsərlər daxildir. ) “ Qalaktika”- programlı prelüdlər məcmuəsi (2009-2011- ci illər)
  “Müqəddəs Vətən” -Hərbi orkestr üçün Marş. (2005-ci il )
  “Sənsizəm” adlı mahnı- söz/mus- İlahə Qismət (2006-cı il)
  “Anxiety”- (əndişə) fortepiano üçün Sonatina (2011-ci il)
  Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazılmış “Hisslər” adlı silsilə romanslar (2011-2012-ci illər)
  “Arzulara gedən yolda” qısametrajlı filminə musiqilər (2012-ci il)
  “Yadıma sən düşəndə” xalq mahnısının simli kvartet və balaban üçün işlənməsi (2011-ci il)
  “Reasons” String Quartet N-1- Bela Bartoka həsr olunmuşdur ( 2013 –ci il)
  “Qələbə” Simfonik Poema- Böyük Simfonik Orkestr üçün nəzərdə tutulub (2014-cü il)
  “Əsrin müqaviləsi” adlı himn- söz/ mus- İlahə Qismət (2014-cü il)
  “Paysage” adlı IV hissəli Süita Böyük Simfonik Orkestr üçün nəzərdə tutulub (2015-ci il)
  “Bakı Musiqi Akademiyası” kompozisiyası estrada ansamblı üçün nəzərdə tutulub (2016-cı il)
  “İsrail ilə Azərbaycan” Dostluq himni mahnı. Söz: Nəzmiyyə Hicran (2016-ci il)
  “Dalğalansın bayraq” Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna həsr olunur. Söz/mus: İlahə Qismət (2016-ci il) - və s. bir sıra fərqli janrlarda əsərlər.
  “Cəsus”- simli kvartet üçün (2016-cı il)
  “Odlar Yurdumuz” Böyük Simfonik Orkestr, qarışıq xor və solist üçün nəzərdə tutulmuş kompozisiya (2017-ci il)
  “2Spy” kompozisiya (2018-ci il) World Bela Bartok Composition Competition w,wn yazılmışdır
  “Qaytar o günləri”mahnı (2018) söz; Zəminə Xınalı
  “Dədə Qorqud” Baleti - (2014-cü ildən etibarən üzərində çalışmalar başlamışdır-tamamlama 2018)

   

  Laboratoriyasının elmi işçiləri