• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Kazımova Bəsti Saleh qızı

   

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi laboratoriyasının elmi işçisi.

  Doğum yeri və tarixi: 1967-ci il, 24 sentyabr tarixində Kürdəmir şəhərində doğulub.

  Təhsili: 1974-1984-cü illərdə 2 saylı şəhər orta təhsil, 1978-1984-cü illərdə isə 7 saylı uşaq musiqi məktəbini bitirib.
  1986-1990-cı illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU) musiqi fakültəsinin - Fortepiano sinfini bitirib (K.Qarabağlı).

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2014-cü ildə BMA-da fəaliyyətə başlayıb.
  “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi laboratori¬yasında əvvəl kiçik elmi işçi, 2015-ci ildə isə müsabiqə yolu ilə elmi işçi vəzifəsinə təyin olunub. 2016-cı ildə BMA-nın dissertantura şöbəsinə qəbul olub.
  “Milli musiqi alətlərinin bəstəkarlarının əsərlərində istifadə yolları” adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir. Hal-hazırda bu vəzifəni icra edir.

  Elmi fəaliyyəti: 3 məqalənin müəllifidir.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri