• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Nəsirova Fidan İrza qızı

   

  Dissertant, müəllimə, elmi işçi

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 11.04.1974.

  Təhsil: 1982-1992 - Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi musiqi nəzəriyyəsi ixtisası üzrə, 1993-1997 - bakalavr pilləsi üzrə Ü. Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası, 2000-2002 - Akademiyanın “Musiqişünas”lıq ixtisası üzrə magistr pilləsi, fərqlənmə diplomu.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1996-cı ildə “Xüsusi fortepiano” kafedrasında, 1997-ci ildə 2 №-li “Qədim musiqi alətlərin bərpası və təkmilləşdirilməsi” adlı Elmi laboratoriyada laborant, 2002-ci ildən 1 №-li “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqinin və yeni istiqamətlərin tədqiqi” laboratoriyada kiçik elmi işçi, 2010-cu ildən isə müsabiqə yolu ilə elmi işçi vəzifəsində, 2001-ci ildən Ə. Bakıxanov adına 6 №-li, Niyazi adına 22 №-li Uşaq musiqi məktəbində, hal-haırda isə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının nəzdində yerləşən Musiqi Kollecində müəllim (əvəsçi) vəzifəsində çalışır. Hal-haırda Ü. Hacıbəyli adına BMA-da 2017-ci ildən müsabiqə yolu ilə elmi işçi vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti: “Bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun yaradıcılığında vokal-instrumental janrı” adlı 17.00.02- “Musiqi sənəti” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası mövzusu üzərində işləyir. Mütəmadi olaraq elmi jurnallarda və dövrü mətbuatda məqalələr dərc etdirir. “Musiqi dünyası” (3-4/25 2005, 2010, 2013, 2014, 2015), İncəsənət və mədəniyyət problemləri №3-4 (25-26. 2008), “Konservatoriya” elmi nəşr №3-4 (9. 2010), Поиск «Высшая школа Казахстана» №3 / (2011), Mədəniyyət dünyası XXI (2011), “Xalq” qəzeti (14.05.99), “Azərbaycan gəncləri” qəzeti (16.03.95), “Mədəniyyət” qəzeti (6.11.08), “Mədəniyyət” qəzeti (8.09.2010).
  Bununla yanaşı həmçinin beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Ali məktəb tələbələrinin VII, XVIII (2002), Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII (2008), XVIII, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI (2011) Respublika elmi konfransında, Z.Hacıbəyovun anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar Ü.Hacıbəylinin ev muzeyində keçirilən (24-4-2009) elmi konfransda, Türksoylu xalqların musiqi mədəiyyətinin tədqiqi problemləri XIV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (2015), 3 Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi (20-21-22 Ekim 2017 Marmaris), Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin rəhbərliyi ilə keçirilən “Dilimizi qoruyaq” adlı mövzuda elmi konfransda çıxış etmişdir. Eyni zamanda 2018-ci il sentyabr ayında dahi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında “Bilik Fondu”nun təşklatçılığı ilə keçirilən “Milli musiqi günü” adlı tədbirdə çıxışlar etmişdir.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri