• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   "Lumineux" - vokal xor ansamblı

   

  2016-cı ildə yaranmışdır. Kollktiv Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Dirijorluq” kafedrasının tələbələrini bir yerə gətirib.

  Ansamblın repertuarında Azərbaycan, Avropa və rus bəstəkarlarının əsərləri ifa olunur. Kollektiv Akademiyanın yaradıcılıq heyətində fəal rol oynayır, Bakının müxtəlif konsert zallarında çıxış edir.

  Tələbəlik illərindən "Lumineux" Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən "Gənclərə dəstək" və dünya fondu olan UNICEF layihələrinin fəal iştirakçılarındandır.  Ansambl Moskvada keçirilən 15-ci beynəlxalq uşaq-gənclərin "Звучит Москва" adlı müsabiqəsində 1-ci yerə layiq gorülüb. Ansablın rəhbəri Bakı Musiqi Akademiyasının “Dirijorluq” kafedrasının muəllimi Barateliya Naala Raulyevnadır.