• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qəbul qaydaları

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Xarici Tələbələrin Qəbul qaydaları

  Xarici vətəndaşların qəbulu 2 mərhələdən ibarətdir:

  I mərhələ - iyunun 1-dən iyulun 1-nədək
  II mərhələ - sentyabrın 1-dən 13-dək.

  Xarici vətəndaşlara qəbul üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

  Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olmaq üçün əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (sürətləri) təqdim olunmalıdır.
  Ərizə, pasportun surəti, attestat və ya diplom, tərcümeyi-hal, 8 ədəd 3x4 foto, sağlamlıq haqqında arayış ( Vərəm xəstəliyi, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında məlumat daxil olmaq şərti ilə) , son giriş vizasının sürəti, hərbi biletin surəti. Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti. Giriş tələbə vizası ilə olmalı və ya çox qısa zamanda əldə olan viza tələbə vizasına dəyişilməlidir.
  Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olmaq istəyən xarici vətəndaş anket formasını və diplomlarını və ya attestatlarının sürətini aşağıda qeyd olunan email ünvanlara göndərməlidir.
  BMA-da təhsil əyani, qiyabi formada 3 pillədə aparılır:
  Bakalavr pilləsi (4 il),
  Magistr pilləsi (2 il).
  Doktorant(4il)
  Magistr və doktorant pillələrinə qəbul olmaq üçün bakalavr pilləsinin diplomu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmalıdır. Tanıtım üçün lazım olan sənədlər haqqında məlumatı beynəlxalq şöbədən əldə edə bilərsiniz.
  Tel.: +99412 4987148
  Hazırlıq (1il 2 semestr) və yarım illik (1 semestr) kursu keçilir.
  BMA-da 3 fakültə fəaliyyət göstərir:
  İxtisas Fortepiano (fortepiano, orqan, klavesin, caz),
  İfaçılıq (solo oxuma, simli alətlər, nəfəs və zərb alətləri),
  Tarix-nəzəriyyə (bəstəkarlıq, musiqişünaslıq, dirijorluq, etnomusiqişünaslıq)
  BMA-nın yataqxanası olmadığına görə əcnəbi tələbə yataqxana ilə təmin olunmur.
  Hazırlıq kursu:
  Hazırlıq kursuna qəbul 1 illik hazırlıq kursu (2 semestr)- sentyabr ayının 30-dəkdir
  Yarım illik hazırlıq kursu(1 semestr)- sentyabr ayının 30-na kimi və ya fevral ayının 10-dəkdir.
  Əcnəbi vətəndaşlara hazırlıq fakultəsinə qəbul üçün dinləmələr (ixtisas fənni və solfecio) keçirilir. Hazırlıq kursunda aşağıdakı fənnlər keçirilir:
  İxtisas, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi,  musiqi tarixi, harmoniya, elementar nəzəriyyə, solfecio, ümumi fortepiano, xarici dil.
  Kursu bitirdikdən sonra buraxılış imtahanları verirlir. Buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra tələbələr bakalavr pilləsinin I kursuna qəbul olunurlar. Əcnəbi vətəndaşlar seçdikləri fakultələr üzrə hazırlıq kursunu bitirib təhsil haqqında müvafiq dövlət sənədi ilə təmin olunurlar.
  Təhsil haqqı :
  BMA-da təhsil 1 illik (2 semestr) hazırlıq fakultəsində 1800AZN, yarım illik hazırlıq kursunda (1 semestr) 900 AZN, bakalavr və magistr pillərində 2800-3500 AZN, məbləğindədir. (qiyabi 2000 AZN). Doktorant pilləsində isə təhsil 4000 AZN (qiyabi 3500AZN) məbləğindədir.

  Əlaqə üçün informasiya:
  Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor, xalq artisti, professor Yeganə Axundova.
  Xarici tələbələrlə iş üzrə şöbə müdiri Vüqar Hümbətov
  Tel.: +99412 4987148 Tel.: +99412 493800

  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əməkdaşları:
  Günel Eyvazzadə -xarici tələbələrlə iş üzrə mütəxəssis
  Röya Hüseynova – xarici tələbələrlə iş üzrə inspektor
  Nigar İbrahimova – beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə kordinator

  web:www.musicacademy.edu.az
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Doktorantura pilləsi üzrə təhsil almaq istəyən əcnəbilər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
  1. Təhsil müəssisəsi rəhbərinin adına ərizə
  2. Kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi
  3. Tərcümeyi-hal
  4. Əmək kitabçasından çıxarış
  5. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı
  6. Keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən təhsil haqqında diplomun (diplomların) notarius tərəfindən təsdiq olunmuş surəti (surətləri); (Azərbaycan dilində)
  7. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
  8. 2 ədəd şəkil (3×4)
  9. Seçilmiş mövzuya uyğun avtoreferat (12 səhifə)

  Doktorantura pilləsinə qəbul olduğu halda tələbə, 3 il təhsil alır.
  Tel:+99412-4932201

   


  Baku Music Academy named after U.Hajibeyli Application procedure for International Students


  The application procedure of international students consists of two stages:
  I stage - from 1st of June to 1st of July.
  II stage – from 1st to 13th of September.
  Required documents:
  The copy of legalized (or apostilled) diploma/certificate and transcript (with subjects and points) from previous education with notarized translation to Azerbaijani language.
  Application form, copy of passport, certificate or diploma, CV, 8 photos of 3x4 size, health reference (also to present information about absence of such diseases as tuberculosis, AIDs, Hepatitis B and C), Copy of the last entrance visa, copy of military card and notarized translation of this card to Azerbaijani language. Entrance to the country has to be with student visa or the visa needs to be changed to student visa within a very short time.
  Candidates need to send the application form and the copy of diplomas or certificates to the below-mentioned emails.
  Baku Music Academy offers:
  Preparatory course (one year -2 semesters, half year – 1 semester)
  Full-time and part-time studies in 3 degrees:
  Bachelor’s degree (4 years)
  Master’s degree (2 years)
  Doctorate (3-4 years)
  To be admitted to master or doctorate programs bachelor diploma of international students has to be nostrificated by the Ministry of Education of Azerbaijan Republic.
  The International Relations Department of Baku Music Academy provides information about the required documents for nostrification. Tel.: +99412 4987148 (Coordinator of International Relations of BMA – Nigar İbrahimova)
  Baku Music Academy (BMA) offers the following programs:
  Fortepiano (piano, organ, keyboard, jazz),
  Performance-(vocal, string instruments,wind and percussion instruments),
  Theory of History- (composition, musicology, conducting, ethnomusicology)
  BMA doesn’t have a dormitory to provide international students with accommodation.
  Preparatory course:
  Admission for one year’s course (2 semesters) – till the 30th of September.
  Half year’s course (1 semester ) – till the 30th of September or 10th of February.
  Admission requirements for preparatory course included specialty (sending video recordings) and solfeggio audition. Preliminary program offers the list of the following subjects:
  Specialty, Azerbaijani language, History of Azerbaijan , Music history , harmony, elementary theory, solfeggio, general piano, foreign language.
  After completion of the course international students are provided with appropriate education state document according to their choice of faculties and give final examinations. International students successfully passing the exams of preparatory course are admitted to the 1st year of Bachelor’s degree.
  Tuition fees at BMA :
  Preparatory course - one year (2 semesters) 1800AZN, half year course (1 semester) 900 AZN, bachelor and master degrees - full-time 2800-3500AZN (part-time 2000AZN).
  Doctorate – full-time 4000 AZN (part-time 3500AZN).
  Contacts:
  Vise-rector for International Relations and Student Affairs, National Artist of Azerbaijan Republic, professor Yegana Akhundova.
  Director of International Student Services Vugar Humbatov.
  Tel.: +99412 4938000
  International Relations Department Staff
  Gunel Eyvazzade
  Roya Huseynova
  Nigar İbrahimova
  Tel.: +99412 4987148
  web: www.musicacademy.edu.az
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 


  The foreigners intending to study on doctorate stage should submit the following documents:
  1. Application to the name of the head of the institution
  2. Personal registration license from HR
  3. Biography
  4. Extract from labor book
  5. Printed list of scientific works
  6. Notarially confirmed copy(ies) of the diploma(s) indicating learnt subjects and the marks got from them; (in Azerbaijan language)
  7. Copy of ID license
  8. 2 photos (3×4)
  9. Synopsis of thesis appropriate to the selected topic (12 pages)
  If the student is admitted to the doctorate stage, he (she) studies for 3 years.
  Tel:+99412-4932201

   


   

  Правила приема иностранных студентов в Бакинскую Музыкальную академию им.У.Гаджибейли


  Прием иностранных студентов производится в два этапа:
  I этап – с 1 июня до 1 июля.
  II этап – с 1 до 13 сентября.
  Документы, необходимые для приема иностранных граждан:
  Для поступления в Бакинскую Музыкальную Академию им.У.Гаджибейли следует представить документы о пройденных на предыдущей образовательной ступени предметах и полученных по ним оценках, а также легализованный (утвержденный, с апостилем) соответствующий документ о полученном образовании и его нотариально заверенный перевод на азербайджанском языке.
  Заявление, оригинал паспорта, аттестат или диплом, автобиография, 8 фотокарточек 3х4, справка о состоянии здоровья (включая представление информации о наличии или отсутствии заболеваний таких, как туберкулеза, СПИД-а Гепатита B и C), копия визы последнего въезда, копия военного билета. Нотариально заверенная копия документов с переводом на азербайджанский язык. Въезд должен быть либо студенческой визой, либо необходимо поменять в краткосрочный период имеющуюся визу на студенческую визу.
  Иностранные студенты, желающие поступить в Бакинскую Музыкальную Академию, должны выслать заполненную анкетную форму, оригинал диплома или аттестата на нижеследующий электронный адрес.
  Обучение в БМА проводится на трех ступенях в заочной и очной форме:
  Ступень бакалавра (4 года)
  Ступень магистра (2 года)
  Докторантура (4 года)
  Чтобы поступить на ступень магистра и докторанта, диплом бакалавра должен быть признан Министерством Образования Азербайджанской Республики. Для этого следует обратиться в международный отдел БМА по телефону (+99412) 4987148
  Подготовка (1год 2 семестра) и прохождение полугодового (1 семестр) курса.
  В БМА действуют 3 факультета:
  Специальность Фортепиано (фортепиано, орган, клавесин, джаз).
  Исполнительский (сольное пение, струнные, духовые и ударные инструменты).
  Историко-теоретический (композиция, музыковедение, дирижерский, этномузыкология).
  БМА не располагает общежитием, поэтому иностранные студенты не обеспечиваются проживанием.
  Подготовительный курс
  Прием на годичный подготовительный курс (2 семестра) – до 30 сентября.
  Прием на полугодовой подготовительный курс (1 семестр) – до 30 сентября или 10 февраля.
  Для поступления иностранных студентов на подготовительный курс проводятся прослушивание. На подготовительном курсе обучение проходит по следующим предметам:
  Специальность, Азербайджанский язык, история Азербайджана,  история музыки, гармония, элементарная теория, сольфеджио, общее фортепиано, иностранный язык.
  После окончания подготовительного курса проводятся выпускные экзамены. Успешно сдавшие экзамены иностранные граждане зачисляются на 1 курс бакалавриата. Окончившие подготовительный курс иностранные граждане обеспечиваются соответствующим или сертификатом дипломом.
  Оплата за обучение
  Оплата в БМА обучения на годичном (2 семестра) подготовительном курсе -1800 AZN
  Оплата обучения на полугодовом (1 семестр) подготовительном курсе – 900 AZN
  Оплата ступени бакалавра и магистра – 2800-3500 AZN, (заочное обучение 2000 AZN)
  Оплата докторантуры - 4000 AZN (заочное обучение 3500 AZN)
  Информация для контакта:
  Проректор БМА по международным связям и воспитательной работе, народная артистка АР, профессор Егяна Ахундова
  Заведующий отделом по работе с иностранными студентами Вюгар Гумбатов
  Телефон: (+99412) 4938000
  Сотрудники отдела зарубежных связей:
  Гюнель Эйваззаде
  Роя Гусейнова
  Нигяр Ибрагимова
  Телефон: (+99412) 4987148
  web: www.musicacademy.edu.az
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.


  Иностранные граждане, желающие поучить образование на ступени докторантуры, должны предъявить нижеперечисленные документы:
  1. Заявление на имя руководителя образовательного учреждения
  2. Личная учетная карточка кадров
  3. Биография
  4. Выписка из трудовой книжки
  5. Список опубликованных научных работ
  6. Диплом (дипломы) об образовании с указанием предметов, пройденных на прежней ступени (уровне) образования и оценок, полученных за эти предметы и нотариально заверенная копия (копии) его (их) перевода на азербайджанский язык
  7. Копия удостоверения личности
  8. 2 фотокарточки (размером 3×4)
  9. Автореферат на выбранную тему (12 страниц)
  Период обучения на уровне ступени Докторантуры составляет 3 года.
  тел: +99412-4932201