• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Dostluq şarjları

   

  Arif Məlikov

  Arif Məlikov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Qəmər Almaszadə

  Qəmər Almaszadə

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Babək Qurbanov

  Babək Qurbanov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Polad Bülbüloğlu

  Polad Bülbüloğlu

   Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Çingiz Məmmədov

  Çingiz Məmmədov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Fərhəng Hüseynov

  Fərhəng Hüseynov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Cavanşır Quliyev

  Cavanşır Quliyev

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Cövdət Hacıyev

  Cövdət Hacıyev

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Mamedağa Umudov

  Mamedağa Umudov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

   

  Xəyyam Mirzəzadə

  Xəyyam Mirzəzadə

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Oqtay Zülfüqarov

  Oqtay Zülfüqarov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Ramiz Mirishli

  Ramiz Mirishli

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

   

  Ramiz Zokhrabov

  Ramiz Zokhrabov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

   

  Ramiz Məlik-Aslanov

  Ramiz Məlik-Aslanov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Emin Sabitoğlu

  Emin Sabitoğlu

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Çingiz Sadıxov

  Çingiz Sadıxov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Soltan Hacıbəyov

  Soltan Hacıbəyov

  Rəssam - Tahir Salahov

  Süleyman Ələsgərov

  Süleyman Ələsgərov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Tofiq Aslanov

  Tofiq Aslanov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Tofiq Bakıxanov

  Tofiq Bakıxanov

  Rəssam - Elturan Avalov

  Tariyel Məmmədov

  Tariyel Məmmədov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Tofiq Quliyev

  Tofiq Quliyev

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Vasif Adıgözəlov

  Vasif Adıgözəlov

  Rəssam - İsmayıl Məmmədov

  Vasif Adıgözəlov

  Vasif Adıgözəlov

  Rəssam - Əli Haqverdiyev

   

   


   

   

  Musigi rəssamların ğözü ilə

  Rəssam - Elturan Avalov 

  Adagio

  Adagio

  Allegro

  Allegro

  Ancora

  Ancora

  Animato

  Animato

  Concert

  Concert

  Crescendo

  Crescendo

  Espressivo

  Espressivo

  Finale

  Finale

  Grand

  Grand

  Grandioso

  Grandioso

  Mistereoso

  Mistereoso

  Nokturne

  Nokturne

  Nontrope

  Nontrope

  Ovation

  Ovation

  Resante

  Resante

  Risoluto

  Risoluto

  Sostenuto

  Sostenuto

  Stretto

  Stretto

  Vigor

  Vigor