• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Adıgözәlov Vasif Zülfüqar oğlu

  (28.07.1935, Bakı - 15.09.2006, Bakı)

  Bəstəkar, pianoçu, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor (1989).

  Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1973), Xalq Artisti (1988), Dövlət Mükafatı laureatı (1990). “Şöhrət” və “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

  1953-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında iki ixtisas üzrə: bəstəkarlıq üzrə (Qara Qarayevin sinfi), fortepiano üzrə (Simuzər Quliyevanın sinfi) təhsil alıb.

  1958-ci ildən Radio və Televiziya Komitəsində musiqi redaktoru, M.Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi məktəbinin direktoru və s. vəzifələrdə çalışmışdır. 1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Xor dirijorluğu” kafedrasının müdiri olmuşdur. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, İdarə heyətinin birinci katibi olmuşdur (1990-2016).

  Vasif Adıgözəlov “Ölülər”, “Natəvan” operalarının, “Hacı Qara” (həmmüəllifi R.Mustafayev), “Nənəmin şahlıq quşu”, “Boşanaq - evlənərik”, “Lənət şeytana” musiqili komediyalarının, “Odlar yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Çanaqqala - 1915”, “Qəm karvanı” oratoriyalarının, “Novruzum”, “Təntənəli” kantatalarının, 4 simfoniya, 6 instrumental konsertin, kamera-instrumental musiqinin, kino-teatr musiqisinin, romans və mahnıların müəllifidir.