• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  6 iyun 2023-cü il

  6 iyun 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Bəstəkarlıq” kafedrasında Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, dosent Arzu Məmmədovanın IV kurs tələbəsi Fatimə Məmmədzadənin Dövlət imtahanı uğurla başa çatdı. 

  Ardını oxu...

  6 iyun 2023-cü il

  2024-cü il 5-6 iyun tarixlərində   “Fortepiano” fakültəsinin 4-cü tədris ili üzrə təhsil alan tələbələrinin  Dövlət imtahanı keçirildi.  Ümumilikdə 51 tələbə imtahana buraxılmışdır.

  Ardını oxu...

  2 iyun 2023-cü il

  2 iyun 2023-cü il  tarixində  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Opera  studiyasının səhnəsində  “Solo oxuma və Opera hazırlığı” kafedrasının tələbələrinin dövlət imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  1 iyun 2023-cü il

  1 iyun 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında tanınmış dirijor Azərbaycanın Xalq artisti, professor Ramiz Məlikaslanovun rəhbərliyi altında BMA-nın Sinfonik orkestrinin konsert-imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2022 -ci il

  22 iyun 2022 -ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında "Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq" kafedrasında "Musiqi müəllimliyi"  ixtisası üzrə təhsil alan  tələbələrin diplom işlərinin müdafiəsi keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 aprel 2021-ci il

  30 aprel 2021-ci il tarixində müəllim dosent Arzu Məmmədova və assistent Kərəm Əkbərovun iştirakı ilə "Bəstəkarlıq" kafedrasının lV kurs tələbələrinin "Orkestr üslubu" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 aprel 2021-ci il

  2021-ci il 29 aprel  tarixində Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas fortepiano" kafedrasının  IVkurs (qiyabi) tələbələrinin  "Öyrənilən əsərin bədii və nəzəri təhlili" fənnindən  imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  28 aprel 2021-ci il

   2021-ci 28 aprel tarixində Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas fortepiano" kafedrasının III kurs (qiyabi) tələbələrinin "İfaçılıq sənətinin tarixi" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  27 aprel 2021-ci il

  2021-ci il 27 aprel  tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas fortepiano" kafedrasının IV kurs tələbələrinin "Musiqi əsərlərinin üzdən oxunması" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  26 aprel 2021-ci il

  2021-ci il 26 aprel  tarixində   Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas-fortepiano" kafedrasının  II,III,IV,V kurs (qiyabi) tələbələrinin "İxtisas" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 aprel 2021-ci il

  2021-ci il 22 aprel tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas-fortepiano" kafedrasının   Qiyabi şöbəsinin II kurs tələbələrinin "Ansambl ifaçılığı" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  4 aprel 2021-ci il

  4 aprel 2021-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın professoru Mina Hacıyevanın iştirakı ilə  Azərbaycan və rus bölmələri üzrə lV kurs tələbələrinin "Etnik mədəniyyət tarixi" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  4 fevral 2021-ci il

  2021-ci il 4 fevral tarixində komissiya üzvləri Nəzmiyyə Abbaszadə, Şəhla İbrahimova, Zəhra Quliyeva, Yusif Axundzadə və Şükür Səmədovun iştirakı ilə "İfaçılıq" fakültəsinin magistratura şöbəsinin ll kurs tələbələrinin dövlət imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  4 fevral 2021-ci il

  2021-ci il 4 fevral tarixində komissiya üzvləri Yalçın Adıgözəlzadə, Yusif Axundzadə və Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" ixtisasının magistratura şöbəsinin dövlət imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  3 fevral 2021-ci il

   3 fevral 2021-ci il tarixində "İxtisas fortepiano" kafedrasının ll kurs magistr tələbələrinin Caz sənəti üzrə buraxılış imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 30 yanvar tarixində komissiya üzvləri Xuraman Qasımova və Şəfiqə Məmmədovanın iştirakı ilə "Solo oxuma və opera hazırlığı" kafedrasının "Opera studiyası" fənni üzrə imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  29 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 29 yanvar tarixində professor Samirə Aşumovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının l kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 29 yanvar tarixində komissiya üzvləri Gülbacı İmanova və Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" ixtisasının Magistratura şöbəsinin l kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  28 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 28 yanvar tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova və Nərgiz Salmanlının iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının l kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  28 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 28 yanvar tarixində komissiya üzvləri Gülbacı İmanova, Naala Baratelianın iştirakı ilə "Dirijorluq" kafedrasının lll kurs tələbələrinin seçmə fənndən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...