• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Xatirə

  Qəbir daşı

  Qəbir daşı

  Ü.Hacıbəylinin qəbirüstü abidəsi

  Tunc, qranit. 1956.

  Heykəltəraş -  Ö.Eldarov. 

  Heykəli

  Heykəli

  Bakı Musiqi Akademiyasının qabağında Ü.Hacıbəylinin heykəli

  1960.  Müəllif –  T.Məmmədov.

  Xatirə lövhəsi

  Xatirə lövhəsi

  Hüsü Hacıyev küçəsindəki binada

  Heykəli

  Heykəli

  Ü.Hacıbəylinin heykəli

  Müəllif - Zivər Məmmədova

  Büst

  Büst

  Gips büstü

  Müəllif - F.Əbdürrəhman

  Büst

  Büst

  Ü.Hacıbəylinin büstü.

  Müəllif - Ə.Salikov

  Büst

  Büst

  Ü.Hacıbəyli. Bürünc büstü.

  Müəllif - F.Əbdürrəhman

  Üzeyir Hacıbəyov küçəsi

  Üzeyir Hacıbəyov küçəsi

  Bakı şəhər zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin icra komitəsinin №82 4 mart 1949-cu il tarixli qərarı: Azadlıq küçəsinin adı dəyişdirilərək,

  Üzeyir Hacıbəyov küçəsi adlandırılsın.

  Gəmi

  Gəmi

  Dahi Azərbaycan bəstəkarı, peşəkar musiqisizin banisi

  Üzeyir Hacıbəyovun adını daşıyan quru yük gəmisi

  1977-ci ildə Rusiyanın Rıbinsk şəhərindəki Volodarski adına gəmiqayırma zavodunda inşa edilib.

  «Çay-dəniz» tipli teploxodun yükqaldırma qabiliyyəti 3000 tondur.