• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar

  Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки среди стран Исламского Мира

  Ardını oxu...

  İslam Dünyası gənc klassik musiqi ifaçılarının 12-ci Beynəlxalq müsabiqə

  Ardını oxu...

  Bakı Musiqi Akademiyasının magistraturasına qəbul   edilmiş bakalavrlar 24 iyul  2024-cü il tarixində  11.00- dən  16.00-dək aşağıdaki sənədləri   BMA-ya    gətirməlidir:

  Ardını oxu...

  Ələkbər Kərim oğlu Ələkbərov tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Tarzən Hacı Məmmədovun ifaçılıq xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Leyla Tahiq qızı Aslanova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “РОЛЬ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КАБИНЕТА МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Cəmilə Tahir qızı Əmirova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «Проблема интерпретации в исполнительской деятельности Азербайджанских джазовых пианистов» dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Nuranə Şıxəli qızı Zeynalova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan fortepiano ifaçılığında elmi axtarışların tətbiqi problemləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Məryam Nasir qızı Yusifova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Особенности творчества Эльмиры Назировой” (“E.Nəzirovanın yaradıcılığının xüsusiyyətləri”) dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Könül Babək qızı Hüseynovanın “Rauf Hacıyev yaradıcılığı müasir musiqi mədəniyyətinin reallıqları işığında” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Günel Akif qızı Eyvazzadənin “Azərbaycanda musiqi təhsilinin və fortepiano ifaçılıq sənətinin inkişafında professor Nigar Usubovanın rolu” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Qara Qarayev adına VI Respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsinin ikinci mərhələsinə start verildi.

  Ardını oxu...

  Aynur Ehtiram qızı İsgəndərovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının nəfəs alətləri üçün yazılmış əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Gülmira Fəxri qızı Qəhrəmanovanın “Məmməd Quliyevin xor əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Şanə Vüqar qızı Məmmədova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan musiqi mədəniyyəti kontekstində bəstəkar Vasif Allahverdiyevin yaradıcılığı” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Rəfiqə Ehtiram qızı Quluzadə tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan pianoçularının formalaşmasında XX əsr rus musiqisinin rolu” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Leyla Təhməz qızı  Zalıyevanın “Azərbaycan bəstəkarlarının opera əsərlərində xormeyster iş üslubu və xor səhnələrinin həlli yolları” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Sevinc Məzahir qızı Quliyevanın “Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano yaradıcılığında milli üslub xüsusiyyətləri (aşıq musiqisi əsasında)” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Könül Babək qızı Hüseynova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Rauf Hacıyev yaradıcılığı müasir musiqi mədəniyyətinin reallıqları işığında” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...