• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rektorluq

   

  Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu
  Rektor, professor, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti,
  Теl. (99412)  4932248 Fax. (99412) 4937796
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Rektorun salamı

   


  Quliyeva Nərminə Əhməd qızı
  Tədris işləri üzrə  prorektor
  professor, pedaqoji elmlər namizədi, Əməkdar müəllim,
  Теl. (99412) 4931928 
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı
  Elmi işlər üzrə prorektor
  professor, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru 
  Теl. (99412) 4932201
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Axundova Yeganə Əsgər qızı
  Beynəlxalq Əlaqələr və Tərbiyə işləri üzrə prorektor
  professor, Xalq artisti
  Теl. (99412) 4987148
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.


  Fərəcov Tahir Heydər oğlu
  İnztbati və təsərrüfat işləri üzrə prorektor
  Теl. (99412) 4933507
   Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

    Məmmədova Leyla Mütalib qızı
  BMA-nın elmi katibi, professor, sənətşünaslıq namizədi
  Теl. (99412) 4936432
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.