• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Anşeleviç Vladimir Sezaroviç

  (1912 - 1993)

  Violonçel ifaçısı, professor

  1936-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən Azərbaycana dəvət olunmuşdur. O, Bakıya gələndən sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası və orta ixtisas musiqi məktəbində işləmiş,

  1938-ci ildən Azərbaycan Simfonik Orkestrinin konsertmeysteri vəzifəsini tutmuşdur.

  1962-1976-cı illərdə professor V.S.Anşeleviç “Kamera ansamblı” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

  Azərbaycanda yarım əsrdən çox fəaliyyət göstərmiş V.S.Anşeleviç violonçel məktəbinin əsasını qoyan və kamera ifaçılığının inkişafında böyük rol oynamış musiqiçilərdən biri olmuşdur.