• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  A.Əliyev adına violinoçuların beynəlxalq müsabiqəsi

    

  05.02.2019 - Qeydiyyat


  06.02.2019

  11:00 - Müsabiqənin açılışı

  I Tur Solo ifaçılığı
  12:00- 14:00 - A-B qrupları
  14:00- 15:00- Nahar fasiləsi
  15:00- 20:00- C,D,E qrupları

  07.02.2019

  I Tur Duet və Kamera ansamblı
  10:00- 14:00 - Bütün qruplar
  14:00- 15:00- Nahar fasiləsi

  08.02.2019

  II Tur Solo ifaçılığı
  10:00- 14:00 - Bütün qruplar
  14:00- 15:00- Nahar fasiləsi

  II Tur Duet və Kamera ansamblı
  15:00- 20:00 - Bütün qruplar

  09.02.2019

  12:00- Təltifetmə və laureatların Yekun konserti

  Qeyd: İfaçıların qruplarla sıralanması qeydiyyatdan sonra elan ediləcək.