• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  22-23 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22-23 iyun tarixlərində komissiya üzvləri G.Acalova,G.Məmmədyarova, K.Sədirxanovanın iştirkı ilə “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Leyla Zöhrabova və Fəxriyyə Səfərova tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Azərbaycan xalq musiqisi yaradıcılığı” fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi, Arzu Məmmədovanın iştirakı ilə “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllim Dilbər Məmmədova, asistent Elmira Pənahova tərəfindən “Musiqi müəllimliyi”  ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Musiqi nəzəriyyəsinin əsasları və harmoniya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Elmira Pənahova və Dilbər Məmmədova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə “Bəstəkarlıq” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Musiqi nəzəri sistemləri” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Könül Nəsirova, Elnarə Məmmədova və Nərgiz Hüseynova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Vokal və onun tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Nəzmiyyə Abbaszadə və Şəhla İbrahimova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Simli alətlər” fakültəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Afaq Rüstəmova və Aynur Xəlilova tərəfindən “Simli alətlər” və “Nəfəs və zərb alətləri” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ümumi fortepiano” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllim Səadət Seyidova, asistent Alyona İnyakina tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Nəzəri musiqişünaslıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllim Yeganə Mustafayeva, asistent Sevda Məmmədova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” fakültəsinin rus bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Öyrənilən əsərlərinin bədii və nəzəri təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllim Samirə Aşumova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin ixtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllimlər Turan Məmmədəliyeva və Aliyə Məmmədova tərəfindən “Estrada sənəti” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Estrada populyar və caz musiqisinin təhlili və nəzəriyyəsi”  fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllimlər Nəzmiyyə Abbaszadə və Şəhla İbrahimova tərəfindən “Simli alətlər” kafedrasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  19 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 19 iyun tarixində müəllimlər Cəmilə Hasənova və Leyla Zöhrabov tərəfindən Etnomusiqişünaslıq ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Etnomusiqişünaslığın nəzəri əsasları” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində müəllim Nəzmiyyə Abbaszadə tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “İfaçılıq” fakültəsinin Sabah qrupunun II kurs tələbələrinin “Barokko” fənnindən imtahan keçirildi.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova, Nelli Abutidzenin iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano, orqan və klavesin” ixtisasının I kurs tələbələrinin ixtisas imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova, Yeganə Mustafayevanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano, orqan və klavesin” ixtisasının  Azərbaycan bölməsi üzrə  III kurs tələbələrinin “Öyrənilən əsərlərin bədii və nəzəri təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində müəllim Səməngül İbrahimova, assistent Yeganə Tadıqova tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Seçmə fənn” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində komissiya üzvləri: Yeganə Tapdıqova, Gülzar Mahmudova, Könül Nəsirova, Aslan Mustafazadənin iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Musiqi texnologiyalarının nəzəriyyəsi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində müəllim Aytac Rəhimova, asistent Aliyə Məmmədovanın iştirakı ilə “Xor dirijorluğu” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Solfecio” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...