• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  6 iyun 2023-cü il

  6 iyun 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Bəstəkarlıq” kafedrasında Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, dosent Arzu Məmmədovanın IV kurs tələbəsi Fatimə Məmmədzadənin Dövlət imtahanı uğurla başa çatdı. 

  İmtahanda BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru, professor Nərminə Quliyeva, kafedranın müdiri, professor Aydın Əzimov və professor Nazim Mirişli, professor Ceyhun Allahverdiyev, professor Sərdar Fərəcov, dosent Arzu Məmmədova, dosent Aliyə Məmmədova, dosent Gülnarə Məmmədova, dosent Vüqar Camalzadə, müəllim Azər Əsgərli iştirak etdilər.

  Tələbənin imtahanda təqdim etdiyi  Böyük Simfonik Orkestr üçün “Simfonik Poema” əsəri yüksək qiymətləndirildi.