• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  7-8 may 2021-ci il

  Prezident İlham Əliyevin sərəncamı əsasında 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilmişdir!

  Möhtərəm Prezidentimizin sərəncamının tələblərinə uyğun olaraq, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası yeni layihə elan edir! Tələbələr arasında “Nizami Gəncəvi 880” mövzusunda videoçarxların  müsabiqəsi keçirilir.  

  “Tarix-nəzəriyyə” fakültəsi tərəfindən təşkil olunmuş müsabiqədə Bakı Musiqi Akademiyasının bütün tələbələrinin iştirakı mümkündür.

  Müsabiqədə seçilən ən yaxşı videoçarxlar Bakı Musiqi Akademiyasının saytında yerləşdiriləcək və tələbələr fəxri fərmanla təltif olunacaqlar.

   

  MÜSABİQƏNİN ŞƏRTLƏRİ:

  1.  Videoçarxla bağlı tələblər:

  a) Nizami Gəncəvinin əsərlərindən kiçik şeir parçası seçilir;

  b) bu şeirə müvafiq “Nizami musiqidə” mövzusunda  bəstələnmiş  musiqi əsəri (və ya onun epizodu) seçilir;

  c) şeir həmin  musiqi parçasının fonunda  səsləndirilir. 

   2. Videoçarxlar kreativ, 5-6 dəqiqəlik olmalıdır.

   

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ÜZEYİR  HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinə  həsr olunmuş “BMA-100”  elmi-praktiki konfransında iştirak üçün magistr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələr dəvət edilir. Konfrans 7-8 may 2021-ci il tarixində onlayn formatda keçiriləcəkdir.

   

  Konfransın mövzu dairəsi:

  1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu
  2. Bakı Musiqi Akademiyasının tarixi səhifələri
  3. XX-XXI əsrlər Azərbaycan incəsənətində Nizami irsi
  4. Azərbaycan ənənəvi və bəstəkar musiqisinin problemləri

   

   

  MƏRUZƏLƏRİN YAZILMA QAYDALARI

  1. Tələbənin adı, soyadı, ixtisası, kursu qeyd olunmalıdır.
  2. Məruzənin formatı A4, Times New Roman, 14 pt, sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır.
  3. Məruzənin həcmi 7 səhifəyə qədər olmalıdır.
  4. Məruzənin sonunda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı verilməlidir. Ardıcıllıq əlifba sırası ilə düzənlənir (12 pt), nömrələnmir.
  5. Xülasə ingilis dilində tərtib olunmalıdır.
  6. Konfrasda BMA-nın və digər ali təhsil ocaqlarının bütün fakültələri üzrə magistr tələbələri iştirak edə bilər.
  7. Konfrans materialları “Musiqi dünyası” jurnalında dərc olunacaq.