• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abezqauz İzabella Vladimirovna

  (1923-1988)

  Musiqişünas, sənətşunasliq namizədi, dosent

  1. Təhsil illəri: P.Çaykovskiy ad. MDK-nın məzunu (1954-ci il professor V.E.Fermanın sinifi) və aspirantı(elmi rəhbər-professor
  T.N.Livanova)


  2. Kafedrada fəaliyyəti: 1954-1988- Tədris olunan fənnlər:ixtisas qruplarda «Rus musiqi tarixi»,  «Musiqi tarixi fənnlərinin tədrisinin metodikası», «İxtisas»  «Təsvirçilik sənətinin» tarixi». «İxtisas» sinifini bitirənlər: A.Tağızadə, N.Mehdiyeva, H.Ələkbərova, T.Huseynova,Ü.İmanova, L.Musayeva, N.Həmzayeva,T.Kərimova, Ü.İmanova yeqənə aspirantı olub. 1955-sənətşunaslıq namizədi

  3.Elmi və fəxri adlar: 1959-dosent.


  4.Yaradıcılıq fəaliyyəti:
  1. «Oktyabr ərəfəsində rus opera mədəniyyəti» adlı sənətşunaslıq dissertasiyasının müdafiyəsi (1955-ci il, elm rəhbər professor T.H.Livanova);

  2.Yazılan kitab,broşüra ,məqalələr əsasən Azərbaycan  bəstəkar musiqisini işıqlandırır:
  a)Abezqaus И.В Симфоническая поэма К.Караева «Лейли и Меджнун». М., «Советский композитор», 1958,22с.
  b) Aбезгауз И.В.О гармоническом языке Кара Караева. О музыке современности, Вып.5, М.,Музыка,1967,с.159-208.
  с) Абезгаус И.В. Талант, гражданственность, мастерство Совместная музыка ,1968 №2, с. 31-40.

  3.Əsas kitabı: “Ü.Hacıbəylinin «Koroğlu» operası. Bəstəkarın bədii kəşfləri haqqında» М.,1987.