• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Axundova Şəfiqə

  "Ana, can ana". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana, can ana. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr - 1960, 7 s.


   

  "Bala". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bala. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: Bayramov . Axundova Ş.


  Bakı: Azdövmusnəşr-1942, 2s.


   

  "Çiçək". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çiçək. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri A.S.Puşkinin. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr - 1949, 7 s.


   

  "Ev bizim sirr, bizim". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ev bizim sirr, bizim, musiqili komediyasından parçalar,
  fortepiano ilə oxumaq üçün.  Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr-1968, 20s.


   

  "Fəqan etməz idim". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fəqan etməz idim, fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Axundova Ş.


  Bakı: Azdövmusnəşr, 1959, 7s.


   

  "Mahnı və romanslar". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnı və romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.

  Ardını oxu...

  "Mahnılar" (1964). Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr  -1964, 14 s.


   

  "Mahnılar" (1965). Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr - 1965, 14 s.


   

  "Mahnılar". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr-1968, 16s.


   

  "Mahnılar". Şəfiqə Axundova

  UOT: Vok -78   MG: A-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Axundova Ş.


  Bakı: Azərnəşr-1988,28s.


   

  Not vərəqi nümünələri