• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Nəzirova Elmira

  "4 etüd". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  4 etüd, fortepiano üçün. Nəzirova E.  

   

  Bakı: Azərnəşr - 1953, 15 s.   

  "5 prelüd". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  5 prelüd, fortepiano üçün. Nəzirova E.  

   

  Bakı: Azərnəşr - 1972, 11 s.   

  "8 uşaq pyesi". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  8 uşaq pyesi. Nəzirova E.  
  Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləməsi. 

   

  Bakı: Azqozmuzizdat-1957,14s.   

  "8 uşaq pyesi". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  8 uşaq pyesi. Nəzirova E.  
  Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləməsi. 

   

  Bakı: Azərnəşr-1957,14s.    

  "Elegiya". Elmira Nəzirova

  UOT: Vç-78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Elegiya, violonçel və fortepiano üçün. Nəzirova E.  

  Bakı: Azərnəşr-1958,11;3s.


   

  "Pyeslər". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər. Nəzirova E.  
  Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri,1-ci dəftər.

   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1961, 14s.   

  "Pyeslər". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər. Nəzirova E.  
   Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri,2-ci dəftər.

   

  Bakı: Azərnəşr-1962,18s.   

  "Pyeslər". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər.  Nəzirova E.  
  Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1963,13s.


   

  "Sonata-poema". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata-poema. Nəzirova E.  
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1954, 11s.   

  "Sonatina". Elmira Nəzirova

  UOT: F-no -78  MG: N-19 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina, fortepiano üçün. Nəzirova E.  

   

  Bakı: Azərnəşr-1954,10s.   

  Not vərəqi nümünələri