• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Rzayeva Ağabacı

  "Çoban qara". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çoban qara,fortepiano ilə oxumaq üçün. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azərnəşr - 1950, 6 s.   

  "Dağıstan". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dağıstan, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 4 s.   

  "Gözlərin". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözlərin, səs və fortepiano üçün. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azmuzqiz - 1946, 7 s.   

  "Gözləyirəm, sevgilim". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Gözləyirəm, sevgilim. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azmuzqiz - 1945, 6 s.   

  "İki mahnı". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azərnəşr - 1961, 9 s.   

  "İnşaatçılar mahnısı". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İnşaatçılar mahnısı. Rzayeva A.  

   

  Bakı: Azmuzqiz - 1960, 4 s.   

  "Qara gözlər". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qara gözlər, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rzayeva A. Sözləri:M.Y.Lermontovundur.

   

  Bakı: Azərnəşr - 1953, 5 s.   

  "Qaranquş". Ağabacı Rzayeva

  UOT: Vok-78  MG: R-11 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaranquş, səs və fortepiano üçün uşaq mahnıları. Rzayeva A. 

   

  Bakı: Azərnəşr - 1953, 5 s.   

  Not vərəqi nümünələri