• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hüseynli Qənbər

  "Bahar xoş gəlir". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar xoş gəlir, fortepiano ilə oxumaq üçün. Hüseynli Q.
  Sözləri: İ.Səfərlinindir.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1960,9s.   

  "Baş müxəmməs". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Baş müxəmməs, aşıq mahnısı. Hüseynli Q.
  Sözləri: Aşıq Ələsgərindir, fortepiano  ilə oxumaq üçün işləmə.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 3s.   

  "Dilqəmi". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dilqəmi, aşıq mahnısı. Hüseynli Q.
  Sözləri: Aşıq Dilqəmindir, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 3s.   

  "Ilk məhəbbət". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İlk məhəbbət, fortepiano ilə oxumaq üçün mahnı və romanslar. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1959, 60s.   

  "Mahnı və romanslar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnı və romanslar.  Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1991, 31s.   

  "Mahnılar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar kiçik yaşlı məktəblilər üçün. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1958,14s.   

  "Mahnılar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Xor-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1958,14s.   

  "Mahnılar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar kiçik yaşlı məktəblilər üçün. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1961, 13s.   

  "Mahnılar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1961, 16s.   

  "Mahnılar". Hüseynli Qənbər

  UOT: Xor-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün. Hüseynli Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1956, 18s.    

  Not vərəqi nümünələri