• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Zülfüqarov Oqtay

  "6 prelüd". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: F-no -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  6 prelüd, fortepiano üçün. Zülfüqarov O.

  Bakı: 2008,16s.   

  "Gənclik bayramı". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənclik bayramı. Zülfüqarov O. Sözləri:Y.Həsənbəyovundur.

  Bakı: Azərnəşr-1957, 10s.   

  "İnstitut illəri". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İnstitut illəri, fortepiano ilə oxumaq üçün. Zülfüqarov O. 
  Sözləri: T.Elçinindir.

  Bakı: Azərnəşr-1962, 5s.   

  "Məhsul bayramı". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhsul bayramı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Zülfüqarov O. 
  Sözləri: Y.Həsənbəyovundur.

  Bakı: Azərnəşr-1961, 6s.   

  "Romanslar". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Zülfüqarov O. 


  Bakı: Azərnəşr-1959, 22s.   

  "Trio". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Trio -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Trio, skripka, violonçel və fortepiano üçün. Zülfüqarov O. 


  Bakı: Azərnəşr-1957, 87;16;16s.   

  "Yad eylərəm". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yad eylərəm.  Zülfüqarov O. 
  Sözləri: Füzulinindir, fortepiano ilə oxumaq üçün romans.


  Bakı: Azərnəşr-1958, 7s.   

  "Yolka". Zülfüqarov Oqtay

  UOT: Vok -78  MG: Z-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yolka.  Zülfüqarov O. 
  Azərbaycan mətni: Y.Həsənbəyovundur.


  Bakı: Azərnəşr-1958,6s.   

  Not vərəqi nümünələri