• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  26 may 2020-ci il

  Gözəl mahnı möhtəşəm ifada

  Bütün dünya ölkələrinin əhalisi Covid-19 pandemiyasının törətdiyi fəsadlarından əziyyət çəkdiyi bir vaxtda incəsənət xadimləri Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini təbliğ edərək, öz təkrarolunmaz ifaları ilə insanlara dəstək verdiklərinin şahidi oluruq.

  Belə ki, bu ilin may ayının əvvələrində görkəmli tarzən, Azərbaycanın xalq artisti, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenli, Dövlət mükafatçısı, professor, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi Ramiz Quliyevin İran İslam Respublikası Milli Alətlər Orkestrinin  bədii rəhbəri Əli Əkbər Qurbaninin təşəbbüsü ilə görkəmli bəstəkarımız Vasif Adıgözəlovun “Layla” mahnısına onlayn rejimdə beynəlxalq layihə kimi gözəl bir klip çəkilmişdir. Əslində Ramiz Quliyevin Avropa ölkələrində və Amerikada bir necə aparıcı simfonik orkestrləri ilə istər konsertləri, istər beynəlxalq simpozium ve festivallar çərçivəsində saysız çıxışları olub. Elə həmin - İranın Milli Alətlər Orkestri ilə də bir neçə il əvvəl “Fəcr” festivalında birgə ifaları baş tutmuşdur. Lakin indiki çıxışlarının tam fərqli, virtual formatda çəkilməsi müasir çağırışlara tam cavab verir.

  Həmin mahnı kiçik həcmli olsa da burada bəstəkarın fikir aydınlığı görünür, eyni zamanda xarakterində etnomusiqimizə aid laylayların intonasiyası aydın eşidilir. “Laylay” mahnısını bir çox musiqiçilərimiz ifa ediblər, hətta onun bəstəkar Pikə Axundova tərəfindən kamera orkestri üçün işləməsi də mövcuddur. Ramiz müəllimin İran musiqiçilərinin müşayiəti ilə onu birgə səsləndirməsi tamamilə yeni təəssürat yaratdı,  bunun da səbəbi, təbii ki, Ramiz Quliyevin fövqəladə sənət istedadına sahib olmasıdır. Müxtəlif Şərq çalğı alətlərində  ifa edən (onlar içərisində kamança, İran tarı, sitar, ud, nağara və.s) musiqiçilərin hamısı elə bil möhtəşəm musiqi və ifanın seyrinə düşmüşdülər. Ramiz Quliyevin əsil klassik ifa üslubunda sevimli tarını bağrına basıb yanıqlı çalaraq, barmaqlarının vurduğu xallarla, həzin melodiyanın axıcılığı ilə xəyalən bizi işğal altında olan Şuşaya, Çıdır düzünə apardı.

  Əslən Qarabağlı olan Ramiz Quliyevin ifasında doğma torpağları üçün həsrəti  hiss olunurdu və sanki o, düşmənlərimizə ismarıc göndərirdi: nə qədər ki, Azərbaycan xalqı və onun sözünü dünyaya çatdıran elm və mədəniyyət xadimləri varsa, heç vaxt musiqi mədəniyyətimizin “beşiyi” olan Şuşa şəhəri düşmənlərimizin olmayacaq!

  Qeyd etmək lazımdır ki, Ramiz Quliyevin müasir tar ifaçılığının təbliğində, tətbiqində və inkişafında misilsiz xidmətləri vardır. O həm görkəmli tarzən, həm də musiqişünas-alim kimi tar aləti ilə bağlı yaranan bütün problemlərə olduqca həssas yanaşır. Buna sübut kimi, onun Mədəniyyət Naziriliyinin  təşkil etdiyi ümumrespublika seminarlarında və regionlarda təşkil olunan ustad dərslərində  gənc müəllim və tarzənlərə verdiyi vacib tövsiyyələrini və məsləhətlərini göstərmək olar. Bəlkə də, Ramiz Quliyevin böyük əməyi bahasına yetişdirdiyi neçə nəsil tar ifaçıları və ustadımızın baş tutmuş saysız xarici konsertlərindəki mükəmməl çıxışları sayəsində bu gün xalqımızın “şah” aləti sayılan tarın məhz Azərbaycan incəsənətinə məxsus olması heç kimdə şübhə doğurmur.

  Yeni cəkilmiş klipin bu günlərdə televiziya kanallarinda nümayişi başlanacaq. Biz isə öz növbəmizdə ustad sənətkara möhkəm can sağlığı və bundan da yüksək nailiyyətlər arzulayırıq.

   

  Nuridə İsmayilzadə

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın

  elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri,

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent