• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar 3-4 May 2023-cü il
  Elanlar 4-13 fevral 2023-cü il
  Elanlar 24 dekabr 2022-ci il
  Elanlar 15 dekabr 2022-ci il
  Elanlar 6-9 dekabr 2022-ci il
  Elanlar 1-15 dekabr 2022-ci il
  Elanlar 3-4 may 2023-cü il
  Elanlar 9 noyabr 2022-ci il
  Elanlar 6-7 dekab 2022-ci il
  Elanlar 31 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 31 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 31 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 26 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 30 noyabr 2022-ci il
  Elanlar 2023-cü il
  Elanlar 18 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 10 noyabr 2022-ci il
  Elanlar 17 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 17 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 25 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 25 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 30 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 19-20 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 21 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 18 - 26 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 7 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 7 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 18–20 oktyabr 2022-ci il
  Elanlar 2 sentyabr - 12 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 27 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 27 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 30 avqust 2022-ci il
  Elanlar 16 sentyabr 2022-ci il
  Elanlar 13 avqust 2022-ci il
  Elanlar 13-15 dekabr 2022-ci il
  Elanlar 30 iyun 2022-ci il
  Elanlar 21 iyun 2022-ci il
  Elanlar 18 iyul 2022-ci il
  Elanlar 14 iyun 2022-ci il
  Elanlar 16 iyun 2022-ci il
  Elanlar 16 iyun 2022-ci il
  Elanlar 28 iyun 2022-ci il
  Elanlar 28 iyun 2022-ci il
  Elanlar 1 iyun 2022-ci il
  Elanlar 26 may 2022-ci il
  Elanlar 26 may 2022-ci il
  Elanlar 27 may 2022-ci il
  Elanlar 6 iyun 2022-ci il
  Elanlar 6 iyun 2022-ci il
  Elanlar 15 may 2022-ci il