• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar

  Zafer Kemal oğlu Kılınçer “Azərbaycan Qaraçıları və Türkiyə romanları musiqisinin tədqiqi (Azərbaycan Ağdaş-Yevlax və Türkiyənin Çukurova bölgələrinin nümunəsində)” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Bakı Musiqi Akademiyasına I kursa qəbul   edilmiş   tələbələrin qeydiyyatı   07-20 sentyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək.

  Ardını oxu...

  On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".

  Ardını oxu...

  4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую  очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

  Ardını oxu...

  2021-ci il 4-5 noyabr tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda beynəlxalq əyani/qiyabi elmi-praktiki konfrans keçirir.

  Ardını oxu...

  Aqil Müzəffər oğlu Qafulovun “Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri” pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  İyunun 29-30-u saat 11:00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdləri üçün onlayn ustad dərsləri təşkil olunacaq.

  Ardını oxu...

  Aşıq Ələsgərin sazlı-sözlü dünyası mövzusunda Elmi sessiya

  Ardını oxu...

  Nərgiz Çingiz qızı Əliyeva “Azərbaycan bəstəkarlarının müasir yazı texnikasının taxta nəfəs alətinin ifaçılıq xüsusiyyətlərinə təsiri” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  İlham İslam oğlu Nəzərovun “Müslüm Maqomayevin Azərbaycan və dünya vokal ifaçılığı sənətində rolu” sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

  Ardını oxu...

  Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş onlayn-konfrans və onlayn-konsert "NİZAMİ YARADICILIĞI DÜNYA MƏDƏNİYYƏTİ KONTEKSTİNDƏ"

  Ardını oxu...

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Humanitar elmlər” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tərlan Quliyev “Bölgədə sülh Azərbaycan siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi”  mövzusu ətrafında məruzəsi ilə çıxış edəcəkdir.

  Ardını oxu...

  Leyla Ramiz qızı Zöhrabovanın "Azərbaycan xalq mahnılarının tədqiqi məsələləri" doktorluq dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Aqil Müzəffər oğlu Qafulov "Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri"

  Ardını oxu...