• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  18 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 18 iyun tarixində komissiya üzvləri: Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi, Nərgiz Salmanlının iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin ixtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  17 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 17 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova və Səbinə Bəylərbəyova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano,orqan və klavesin” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I və III kurs tələbələrinin “Orqan regisrovkasının əsas prinsipləri” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  17 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 17 iyun tarixində müəllimlər Mina Hacıyeva və Leyla Zöhrabova tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Psixologiya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  17 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 17 iyun tarixində komissiya üzvləri-Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi və Fəridə Sultanova  tərəfindən “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin ixtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  17 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 17 iyun tarixində müəllim Dilarə Quliyeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Xorşünaslıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Mina Hacıyeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Psixologiya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Yeganə Tapdıqova və Azər Mustafayev tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə magistratura şöbəsinin “Musiqi texnologiyaları” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Bəstəkarlıq və kompyuter aranjimanının əsasları” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Leyla Zöhrabova və Mehriban Əhmədova, Fəxriyyə Səfərəliyeva tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə “Nəfəs və zərb alətləri” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Pərviz Quliyev və Alyona İnyakina tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Lalə Mehdiyeva və Elmira Pənahova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqişünaslıq” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Harmoniya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova və Xurşud Abdullayevanın iştirakı ilə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə magistratura şöbəsinin “Fortepiano, orqan, klavesin” kafedrasının I və III kurs tələbələrinin “Orqan ifaçılığı”, eyni zamanda qiyabi I kurs tələbənin “Klavesin” ixtisasından imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Könül Nəsirova və Aytac Rəhimova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Xor dirijorluğu” ixtisasının II kurs tələbələrinin “Solfecio” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər K.Hüsevnova, G.Məmmədyarova, T.Bədirxanov, E.Musayeva, A.Zamanova, K.Sədirxanova, A.Aşumova, V.Məmmədova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistratura pilləsinin “Fortepiano” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Nəfəs və zərb alətləri” ixtisası tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Zəhra Qarayeva və Elnarə Məmmədova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” ixtisası tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində professor Gülbacı İmanovanın rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəlliyi” ixtisası tələbələrinin Xor dirijorluğu fənnindən imatahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində komissiya üzvü professor Könül Nəsirova, assistentlər professor Gülzar Mahmudova, professor Aytac Rəhimova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının İnstrumental ifaçılıq fakültəsinin “Simli alətlər”, “Nəfəs və zərb alətləri”, “Fortepiano” ixtisasları üzrə “Seçmə fənn” (“Musiqişünaslıq”) imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində Pərviz Quliyev və asistent-Turan Məmmədəliyeva tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində professor Nəzmiyyə Abbaszadə və professor Şəhla İbrahimova tərəfindən “Simli alətlər” kafedrasının “İfaçılıq” fakültəsinin II kurs tələbələrinin “Kvartet” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində professor Tamilla Kəngərli tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının III kurs tələbələrinin “Pedaqogika” imtahanı keçiridi.

  Ardını oxu...