• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  15 yanvar 2021-ci il

  15 yanvar 2021-ci il tarixində müəllimlər Afaq Rüstəmova, Səbinə Bəylərbəyovanın iştirakı ilə "Fortepiano,orqan və klavesin" kafedrasının ll kurs tələbələrinin "Xüsusi pedaqoji hazırlıq" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  15 yanvar 2021-ci il

  15 yanvar 2021-ci il tarixində müəllim Dosent Nərgiz Hüseynova, assistent isə professor Natavan Seyidzadənin iştirakı ilə “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrasının I kurs magistratura tələbələrinin imtahanı keçirilib.

  Ardını oxu...

  15 yanvar 2021-ci il

  2021-cil 15 yanvar tarixində komissiya üzvləri Leyla Məmmədəliyeva, Sevda Ağasıyeva, Nigar Məlikovanın iştirakı ilə "Fortepiano" fakültəsinin rus bölməsi üzrə ll kurs tələbələrinin "Xüsusi pedaqoji hazırlıq" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  15 yanvar 2021-ci il

  15 yanvar 2021-ci il tarixində müəllimlər Leyla Məmmədova və Gülbacı İmanovanın iştirakı ilə Magistratura şöbəsinin "Dirijorluğun müasir istiqamətləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  14 yanvar 2021-ci il

  14 yanvar 2021-ci il tarixində professor Xuraman Qasımovanın iştirakı ilə “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrasının II kurs tələbələri ilə Opera sinfi üzrə imtahan keçirilib.

  Ardını oxu...

  14 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 14 yanvar tarixində müəllim Lalə Rzayeva, assistent Züleyxa Abdullanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının magistr şöbəsinin I kurs tələbələrinin "Fortepiano ifaçılığının müasir istiqamətləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində dosent Xədicə Rzayeva və assistent Züleyxa Abdullanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının Azərbaycan dili bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin "XX-XXI əsr ifaçılıq repertuarı" fənnindən imtahan keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  13 yanvar 2021-ci il tarixində professor Laləxanım Rzayeva və assistent dosent Günel Kazımovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin "İfaçılıq sənətinin tarixi" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində müəllim Səbinə Bəylərbəyovanın iştirakı ilə "Fortepiano, orqan və klavesin" kafedrasının II kurs tələbələrinin "Orqan ifaçılığı tarixi" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 13 yanvar tarixində müəllim Gülnar Mirqasımın iştirakı ilə " Fortepiano, orqan və klavesin" kafedrasının IV kurs tələbələrinin "Registrovka istifadə prinsipləri" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  13 yanvar 2021-ci il

   2021-cil il 13 yanvar tarixində müəllim Leyla Zöhrabovanın iştirakı ilə Azərbaycan bölməsinin "Bəstəkarlıq" kafedrasının "Muğam" fənnindən imtahan keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 12 yanvar tarixində BMA-nın müəllimləri Arzu Rzayeva və Nigar Məlikovanın iştirakı ilə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə "Fortepiano" fakültəsinin IV kurs tələbələrinin "Pedaqoji repertuarın öyrənilməsi" fənnindən imtahanı keçirildi

  Ardını oxu...

  12 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 12 yanvar tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Bəstəkarlıq" kafedrasının müəllimi, professoru Nazim Mirişlinin iştirakı ilə "Musiqi müəllimliyi" fakültəsinin IV kurs tələbələrinin "Xor aranjımanı" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 11 yanvar tarixində müəllimlər N.Qulamova və Z.Qarayevanın iştirakı ilə "Simli alətlər" kafedrasının III kurs tələbərinin "Xüsusi pedaqoji hazırlıq" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 yanvar 2021-ci il

   2021-ci il 11 yanvar tarixindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında online şəkildə "Microsoft Teams" proqramı vasitəsilə 2021-2022-ci il qış imtahan sessiyası başlanmışdır.

  Ardını oxu...

  14 dekabr 2020-ci il

  14 dekabr 2020-ci il tarixində müəllim Gülmirə Qəhrəmanovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının qiyabi şöbəsinin "Fortepiano" ixtisasının V kurs tələbələrinin online şəkildə "Seçmə fənn" imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 dekabr 2020-ci il

  11 oktyabr 2020-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında qiyabi şöbəsinin Musiqişünaslıq ixtisasının II kurs tələbələrinin imtahanı keçirildi

  Ardını oxu...

  07 dekabr 2020-ci il

  2020-ci il 7 dekabr tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının qiyabi şöbəsinin "Dirijorluq" ixtisasının III kurs tələbələrinin  və "Musiqişünaslıq" ixtisasının  IV kurs tələbələrinin "Polifoniya" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  05 dekabr 2020-ci il

  05 dekabr 2020-ci il tarixindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Qiyabi şöbənin online formada imtahanları başlamışdır:

  Ardını oxu...

  2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 2 iyul tarixində müəllim Turan Məmmədəliyeva tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Estrada sənəti” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Estrada populyar və caz musiqisinin təhlili və nəzəriyyəsi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...