• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər İmruz Əfəndiyeva, Könül Nəsirova və Gülzar Mahmudova tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Harmoniya tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci 25 iyun tarixində müəllim Pərviz Quliyev, asistent Aliyə Məmmədova  tərəfindən “Bəstəkarlıq” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərnin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Turan Məmmədəliyeva, İnna Pazıçeva və Könül Nəsirova tərəfindən Simli və nəfəsli alətlər ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllim Mina Hacıyeva tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Türk xalqlarının musiqisi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllim Leyla Zöhrabova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın magistratura şöbəsinin “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri  üzrə I kurs tələbələrinin  “Mənbəşünaslıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Afaq Rüstəmova, Səməngül İbrahimova, Rasimə Babayeva, asistent Yeganə Tapdıqova tərəfindən  “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin Seçmə fənn imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Afaq Rüstəmova və Günel Eyvazzadə tərəfindən  “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ümumi fortepiano” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Alyona İnyakina, Gülmira Qəhrəmani, Gülzar Mahmudova, Könül Nəsirova tərəfindən əcnəbi tələbələrin hazırlıq şöbəsinin “Fortepiano” ixtisasının tələbələrinin “Harmoniya” fənnindən, “Solo oxuma” ixtisasının tələbələrinin isə “Elementar nəzəriyyə” fənnindən imtahanı keçirilib.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Arzu Rzayeva, Elnarə Məmmədova və Könül Nəsirova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllim Pərviz Quliyev tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Azərbaycan bölməsi üzrə “Bəstəkarlıq” ixtisasının III kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili”  fənnindən imtahanı keçirildi. 

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllim Mehriban Əhmədova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması və aranjimanı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllimlər Mina Babayeva və Könül Nəsirova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Musiqi tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllim Telman Hacıyev tərəfindən “Nəfəsli alətlər” ixtisasının  Azərbaycan və rus blmələri üzrə I kurs tələbələrinin “İxtisas fənninin tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllimlər Fuad İmanov, Əli Hacıyev və Anar Məmmədov tərəfindən “Nəfəsli alətlər” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllim Zəhra Qarayeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Simli alətlər” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllim Elnarə Dadaşova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Azərbaycan və rus bölmələri üzrə sabah qrupunun II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllim Nairə Qulamova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Simli alətlər” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq”  fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  24 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 24 iyun tarixində müəllimlər Arzu Rzayeva və Zəhra Quliyeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Azərbaycan və rus bölmələri üzrə “Xüsusi pedaqoji hazırlıq və metodika” fakültəsinin I kurs tələbələrinin “İxtisas fənninin tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi. 

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 23 iyun tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi, Gülnarə Mirzəyeva tərəfindən “Fortepiano” fakültəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 22 iyun tarixində müəllimlər Mina Hacıyeva və Mehriban Əhmədova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Magistratura şöbəsinin “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Yaxın və orta Şərq xalqlarının ənənəvi professional musiqisi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...