• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Abbasov Əşrəf

  "Səhər nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səhər nəğməsi. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının xor üçün əsərləri. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1951, səh. 112-117.


   

  "Şən Nərminə". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   1.  Şən Nərminə. Abbasov Ə.
  2. Gül içində bağ. Nekrasov.Y
  3. Zarafat. Volkov.V

  Moskva, 1952 - 9 s.


   

  "Səndən mənə yar olmaz". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səndən mənə yar olmaz-musiqili komediyasından parçalar.
  Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr, 1965 - 34 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Simfonik poema №3". Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik poema №3 (dramatik). Simfonik orkest üçün. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr, 1968 - 56 s.


   

  "Sonatina ". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina /2-ci,3-cü hissə/fortepiano üçün.Bax:L.Yeqorova,R.Siroviç.
  Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə.səh:43-45. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr-1975.


   

  "Sonatina vilonçel və fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vç-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina vilonçel və fortepiano üçün. Abbasov Ə.

  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1945  -31 s.


   

  "Sonatina-Fantaziya". Abbasov Əşrəf

  UOT: Dux-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina-Fantaziya, fleyta və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: ”İşıq” 1978,7;20s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün" 1964. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərnəşr, 1964 - 18 s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün" 1973. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1973 - 16 s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1948 - 7 s.


   

  Not vərəqi nümünələri