• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Abbasov Əşrəf

  "Uşaqlara məxsus musiqi parçaları". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaqlara məxsus musiqi parçaları, fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: 1944 - 5 s.


   

  "Variyasiyalar". Abbasov Əşrəf

  UOT: Skr-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Variyasiyalar. Skripka və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərnəşr, 1945 - 17;8 s.


   

  "Yaz nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yaz nəğməsi, fleyta və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1973 - 16 s.


   

  “Qaraca qız” baletindən fraqmentlər. Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qaraca qız” baletindən fraqmentlər. Böyük simfonik orkest üçün. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1964 - 78 s.

   


  “Qurban olduğum”. "Ey Füzuli!". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qurban olduğum.  Ey Füzuli! Fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1961 - 11 s.

   


  Отрывки из балета Ашрафа Аббасова "Чернушка" (для двух фортепиано). Лейла Мамедова

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Отрывки из балета Ашрафа Аббасова "Чернушка" (для двух фортепиано). Лейла Мамедова

  Bakı, 2012 - 76 s.

   


  Not vərəqi nümünələri