Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

Elan!


Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyəti Azərbaycan-Amerika Musiqi Fondu ilə birgə 15 Yanvar, 2021 il tarixində Hacıbəyli adına Beynəlxalq bəstəkarlar müsabiqəsi elan edir.

“MS Teams” və “Cisco Webex” təlimat sessiyaları


Bakı Musiqi Akademiyasına I kursa qəbul edilmiş tələbələrin qeydiyyatı 07-20 sentyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək.

Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.


Aqil Müzəffər oğlu Qafulovun “Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri” pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəyli adına BMA-sı bəstəkar AZƏR DADAŞOVUN 75-illiyi ilə əlaqədar "AZƏR DADAŞOVUN əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı" V Beynəlxalq Fortepiano Müsabiqəsini elan edir


2021-ci il 1-3 oktyabr tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın 100 illik yubileyinə həsr olunan VIII Beynəlxalq Musiqi və Rəqs konqresi keçiriləcəkdir. Konqresin iclasları BMA-da və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

2021-ci il 4-5 noyabr tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda beynəlxalq əyani/qiyabi elmi-praktiki konfrans keçirir.


4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

Abezqauz İzabella Vladimirovna

(1923-1988)

Musiqişünas, sənətşunasliq namizədi, dosent

1. Təhsil illəri: P.Çaykovskiy ad. MDK-nın məzunu (1954-ci il professor V.E.Fermanın sinifi) və aspirantı(elmi rəhbər-professor
T.N.Livanova)


2. Kafedrada fəaliyyəti: 1954-1988- Tədris olunan fənnlər:ixtisas qruplarda «Rus musiqi tarixi»,  «Musiqi tarixi fənnlərinin tədrisinin metodikası», «İxtisas»  «Təsvirçilik sənətinin» tarixi». «İxtisas» sinifini bitirənlər: A.Tağızadə, N.Mehdiyeva, H.Ələkbərova, T.Huseynova,Ü.İmanova, L.Musayeva, N.Həmzayeva,T.Kərimova, Ü.İmanova yeqənə aspirantı olub. 1955-sənətşunaslıq namizədi

3.Elmi və fəxri adlar: 1959-dosent.


4.Yaradıcılıq fəaliyyəti:
1. «Oktyabr ərəfəsində rus opera mədəniyyəti» adlı sənətşunaslıq dissertasiyasının müdafiyəsi (1955-ci il, elm rəhbər professor T.H.Livanova);

2.Yazılan kitab,broşüra ,məqalələr əsasən Azərbaycan  bəstəkar musiqisini işıqlandırır:
a)Abezqaus И.В Симфоническая поэма К.Караева «Лейли и Меджнун». М., «Советский композитор», 1958,22с.
b) Aбезгауз И.В.О гармоническом языке Кара Караева. О музыке современности, Вып.5, М.,Музыка,1967,с.159-208.
с) Абезгаус И.В. Талант, гражданственность, мастерство Совместная музыка ,1968 №2, с. 31-40.

3.Əsas kitabı: “Ü.Hacıbəylinin «Koroğlu» operası. Bəstəkarın bədii kəşfləri haqqında» М.,1987.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı