• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bayramova Nigar Ağaverdi qızı

   

  Doğum yeri və tarixi: 1973-cü il 2 avqust tarixində Bakıda anadan olub.

    Təhsil: 1980-90-cı illərdə 125 saylı orta ümumtəhsil  məktəbi və 19 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin fortepiano sinfini bitirmişdir. 1990-95-ci illərdə N. Tusi adına ADPU-nun “Musiqi fakültəsinin” fortepiano sinfini bitirib. 2018-ci ildən Ü. Hacıbəyli adına BMA-nın əyani, dövlət hesabına doktoranturaya daxil olmuş, “Qılman Salahovun Azərbaycan musiqi mədəniyyətində rolu” adlı elmi işi üzərində işləyir.

   Elmi fəaliyyəti :2010-cu ildən BMA-nın “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi”elmi laboratoriyasında kiçik elmi işçi, 2015-ci ildən isə elmi işçi vəzifəsində işləyir. Hal-hazirda “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində  çalışır.                                                                      

    N.Bayramova  dissertasiya mövzusu ilə bağlı Azərbaycanda nəşr olunan  elmi jurnal və toplularda bir necə məqaləsi çap olunmuşdur (Konservatoriya, Sənət Akademiyası və s.).  O cümlədən,  “Qilman Salakhov Role and İmportance in Azerbaijani Music Culture”, “Cultural and Religious Studies” (Yune 2020, Vol.8, No.6, 346-356)  məqaləsinin  müəllifidir.

  Bir necə beynəlxalq və Respublika konfranslarda məruzə ilə çıxı etmişdir.

  Əlaqə telefonu: (050) 400 63 01 E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri