• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əhmədova Könül İldırım qızı

   

  Təhsili: Üzeyir  Hacıbəyli  adına  Bakı  Musiqi  Akademiyasının  “Musiqişünaslıq” fakultəsinə  2006-ci ildə  daxil  olmuş, 2010-cu ildə  təhsilini  bitirmiş, həmin  ildə  də  Ü.Hacıbəyli adına BMA-da  magistraturaya  daxil  olmuşdur. Həm  bakalavr, həm  də  magistr  pillələrini  fərqlənmə  diplomu  ilə  bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:

  2009-2016 –cı  illərdə  Humanitar  Kollecdə   musiqi  tarixi  və  nəzəriyyəsi  fənnlərindən  dərs  demiş, 2018-ci  ildən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında dərs deyir.

  Elmi fəaliyyəti: 2016- cı ildən Ü.Hacıbəyli  adına  Bakı  Musiqi  Akademiyasının  “Şifahi   ənənəli  Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni   istiqamətlərinin   tətbiqi : orqanologiya  və akustika”  elmi-tədqiqat  laboratoriyasının  elmi  işçisidir.

   2013-cü  ildə  Ü.Hacıbəyli  adına  BMA-da  əyani, dövlət hesabına  doktoranturaya qəbul olmuş, hal-hazırda “Azərbaycan bəstəkarlarının  yaradıcılığında komik  obrazların  təcəssümü” adlı  elmi  iş  üzərində  işləyir.

  Müxtəlif  jurnallarda  məqalələri dərc olunub. Dəfələrlə Respublika Elmi konfranslarda,  Beynəlxalq  Konfrans və Konqreslərdə  çıxışları olub.

   

  Laboratoriyasının elmi işçiləri