• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar

  Nərgiz Lətif qızı Nəcəfova-Kəngərli «Проблема артикуляции в современном фортепианно - исполнительском искусстве» (на примере деятельности видных азербайджанских пианистов) namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Nərgiz Çingiz qızı Əliyeveva “Azərbaycan bəstəkarlarının müasir yazı texnikasının taxta nəfəs alətinin ifaçılıq xüsusiyyətlərinə təsiri” namizədlik dissertasiyası Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  JAZZERY VOİCES  LAYİHƏSİ Beynəlxalq Elmi-yaradıcı Konfrans

  Ardını oxu...

  Britaniya Şurası Yaradıcı Prodüserlər (Creative Producers) proqramı üçün açıq müsabiqə elan edib.

  Ardını oxu...

  Alla Hacı Ağa qızı Bayramova “Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində musiqi və ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqələrinin əsas istiqamətləri” doktorluq dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  ERMƏNİ PLAGİATININ İFŞASI – MƏDƏNİYYƏTDƏKİ QƏLƏBƏMİZİN RƏMZİ KİMİ mövzusunda ELMİ SEMİNAR

  Ardını oxu...

  “Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafında Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rolu” mövzusunda birgə onlayn elmi-praktik konfransı

  Ardını oxu...

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Kamera ansamblı" kafedrasının professoru, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Maya Nəsir qızı Sadıqzadənin vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar BMA-nın rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli və professor-müəllim heyəti M.Sadıqzadənin ailə üzvlərinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verirlər.

  Ardını oxu...

  Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi  “Videoçarxların yarışı”  müsabiqəsini  elan edir!

  Ardını oxu...

  Leyla Ramiz qızı Zöhrabovanın “Azərbaycan xalq mahnılarının tədqiqi məsələləri” adlı elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Vətən savaşında tarixi zəfər” mövzusuna həsr olunmuş sərbəst yazı işi müsabiqəsi elan edir!

  Ardını oxu...

  Zafer Kemal oğlu Kılınçer “Azərbaycan Qaraçıları və Türkiyə romanları musiqisinin tədqiqi (Azərbaycan Ağdaş-Yevlax və Türkiyənin Çukurova bölgələrinin nümunəsində)” namizədlik dissertasiyasının Elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Bakı Musiqi Akademiyasına I kursa qəbul   edilmiş   tələbələrin qeydiyyatı   07-20 sentyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək.

  Ardını oxu...

  On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".

  Ardını oxu...