• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qafulov Aqil Müzəffər oğlu

  Dosent, Həmkarlar ittifaqının sədri, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar Müəllim

  Doğum yeri və tarixi:    Azərbaycan, Bakı şəh., 1965.

  Təhsil:    1984-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına xor dirijorluğu ixtisası üzrə qəbul edilmişdir.

  1991-ci ildə oranı bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:    1991-ci ildən o, Bakı Musiqi Akademiyasında əvvəlcə istehsalat təcrübəsinin müdiri, sonra 1993-cu ildən dirijorluq kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

  2002-ci ildən isə indiyədək o, dosent vəzifəsində işləyir. 1994-1996-cı illərdə A.Qafulov Akademiyanın tədris xorunda xormeyster işləmişdir.

  2011-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə o, Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür.