• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Hacıyeva Mina Telman qızı

  Professor, fəlsəfə elmləri doktoru

  Hacıyeva Mina Telman qızı 1987-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə fakultəsini musiqi nəzəriyyəsi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
  1994-ci ildə “Azərbaycan musiqisində memorial janrı” mövzusunda BMA-nın elmi şurasında dissertasiya müdafiə etmişdir və AAK tərəfindən diplom verilmişdir.
  2008-ci ildə Mina Haciyeva Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə üzrə elmi müdafiə şurasında mədəniyyət fəlsəfəsi üzrə fəlsəfə elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüş və 2009-ci ildə AAK tərəfindən elmlər doktoru diplomu verilmişdir.
  Rusiya Fəlsəfə cəmiyyəti Azərbaycan bölməsinin sədri, MDB ölkələr Parlamentlər arası Assambleyasinin fərqlənmə nişanı ilə təltif olunmuş, Azərbaycan Respublikası Bəstəkarlar İttifaqının Rəyasət heyyətinin üzvüdür. “Yeni Azərbaycan” partiyası BMA təşkilatınin Rəyasət heyyətinin üzvüdür.
  Monoqrafik elmi kitablar, məqalələr, dərs vəsaitləri və elmi-metodik dərsliklərin müəllifidir.
  1992-ci ildən indiyə kimi BMA-da “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi”, “İncəsənətin nəzəriyyəsi və tarixi”, “Musiqi tarixi”, “Musiqi menecmenti və müasir musiqi texnologiyalar” kafedralarında müvəffəqiyyətlə çalışmış. Hal hazırda “Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar” kafedralarında mühazirələr aparır.
  Bakalavr və magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir.
  “Multikulturalizm” fənni üzrə dərs aparmağ üçün sertifikat verilib və dərsləri aparır.
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutun nəzdində Elmi Şuranın üzvü və Sədr müavinidir.

  Nəşrlər