• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Hacıyeva Lalə Azər qızı

  Müəllim

  1989-cu ildə 27 avqust Bakı şəhərində anadan olub.

  2006-cı ilə Bakı Musiqi Akademiyasının tarix-nəzəriyyə fakültəsinin musiqişünaslıq ixtisasına qəbul olub. 2010-cu fərqlənmə ilə bitirərək, elə həmin il musiqişünaslıq ixtisasının magistratura pilləsinə daxil olmuşdur. 2012-ci fərqlənmə ilə bitirmiş və doktorantura pilləsinə qəbul olmuşdur.

  Hal-hazırda professor Könül Nəsirovanın elmi rəhbərliyi altında “XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda tarixi musiqişünaslığının inkişaf istiqamətləri” adlı dissertasiyası üzərində çalışır.

  Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda məqalələr çap etdirir; müxtəlif mövzulu yerli və beynəlxalq konfranslarda çıxışlar edir.
  2012-ci ildən BMA-nın “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

  Nəşrlər