• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   Quliyev Tərlan Aslan oğlu

  Kafedra müdiri, professor, filologiya üzrə elmlər doktoru


  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh.,06.10.1962


  Təhsil: 1979-1984 - Bakı Dövlət Universiteti Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor


  Pedaqoji fəaliyyəti: BMA, 1994-cü ildən “Dillər və ədəbiyyat ”kafedrasının müəllimi
  2008-ci ildən “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri.


  Elmi əsərləri:  

  a) Anadilli şeirimizin poetik inkişaf yolu  -Bakı, 2011
  b) Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi - Bakı, 2013
  ç) Əruzun təcrübi məsələləri – Bakı, 2013
  c) “Dədə Qorqud kitabı”: Bir müqəddimə, üç boy... -  Bakı, 2015
  f) Azərbaycan ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi – proqram - Bakı, 2016