• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Neymanova Kəmalə İlyas qızı

  Kafedra müdiri,  professor 

   Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 14.09.1962.

  Təhsili: 1982-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə A. Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbini, 1987-ci ildə isə fərqlənmə diplomu ilə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını (prof. E.Səfərovanın sinfi) bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: O, 1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasinda konsertmeyster kimi, 2000-ci ildən kamera ansamblı kafedrasında müəllim kimi çalışmağa başlamışdır. K.Neymanova 2012-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının kamera ansamblı kafedrasının  dosenti, 2016-cı ildən professorudur.

  Onlarla tələbəsi beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdır. 

  Bakı Musiqi Akademiyası Elmi şurasının üzvüdür.

  İfaçılıq fəaliyyəti: Beynəlxalq müsabiqələr laureatıdır: 
  1981-ci ildə Orta ixtisas musiqi məktəbləri arasında respublika müsabiqəsində - 1-ci yer
  2008-ci ildə *Pietro Argento* Beynəlxalq müsabiqəsində (İtaliya) - 2-ci yer (fortepiano dueti, BMA-nın professoru N. Əliyarova ilə )
  2012-ci ildə “Romantizm: mənbələr və üfüqlər” beynəlxalq müsabiqəsində (Moskva, Rusiya) - 1-ci yer (fortepiano dueti, Qnesinlər adına Rusiya Musiqi Akademiyasının professoru E.Bağrova ilə)
  2012-ci ildə “Sərhədsiz musiqi” beynəlxalq müsabiqəsində (Litva) - 2-ci yer (fortepiano dueti, Qnesinlər adına Rusiya Musiqi Akademiyasının professoru E.Bağrova ilə)
  Respublikamızda və xarici ölkələrdə 100-dən çox kamera musiqisi konsertlərinin və festivalların iştirakçısıdır. Rusiyada, İtaliyada, Avstriyada, Almaniyada, Luksemburqda, Ukraynada konsert proqramları ilə çıxış etmişdir. 2003-cü ildə I Beynəlxalq və ənənəvi musiqi festivalı, 2007-ci ildə “İnternational Culture fair” festivalı, 2998-ci ildə “Akdeniz Çağdaş müzik Günleri” festivalı, 2009, 2010, 2011,2013-cü illərdə Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalinın, 2011, 2012, 2016-cı illərdə Ü.Hacıbəyli adina Beynəlxalq musiqi festivalının kamera musiqisi konsertləri ilə iştirakçısı olmuşdur.

  Elmi fəaliyyəti: 1.Lyudviq Van Bethoven. Fortepiano və skripka üçün sonata № 8 G dur op.30
  Metodik tövsiyələr - 2009
  2.Sezar Frank. Skripka və fortepiano üçün sonata Adur
  Metodik tövsiyələr - 2009
  3. Raxmaninovun op.19 g moll violionçel və fortepiano üçün soanatasınının terpretasiyası
  Metodik tövsiyələr - 2012
  4. R.Şedrinin “Gənclər üçün dəftər” və E. Mansurovun “17 miniatür” fortepiano silsilələrinin ifaçılıq təhlili.
  Dərs vəsaiti - 2014
  5. Kamera ansamblı fənni üzrə proqram - 2016