• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Hacıyeva Aynur Seymur qızı

  Müəllim

   Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 15.07.1968.

  Təhsili: 1975-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə fortepiano ixtisası üzrə daxil olub. 1986-ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsinə qəbul olunub. 17 dekabr 1887-ci ildə “Tələbə konferensiyasında” diploma layiq görülüb.

  1991-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə Konservatoriyanı bitirib və təyinatlı gənc mütəxəssis kimi orada işləməyə başlayıb. 2015-ci ildə “Solo oxuma” kafedrasında konsertmeyster kimi çalışıb.

  Pedaqoji fəaliyyəti: Hal-hazırda “Kamera-ansamblı” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.