• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Əliyeva Talehə Əli Ağa qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 12.03.1958.

  Təhsili: İbtidai musiqi təhsilini Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbində almışdır.

  1977-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına respublikanın xalq artisti prof. Azad Əliyevin sinfinə daxil olmuşdur və 1981-ci ildə bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1984-cü ildən BMA-nın kamera ansamblı kaferdrasında çalışmağa başlayıb. Hal-hazırda Baş Müəllim vəzifəsində işləyir.

  İfaçılıq fəaliyyəti: 1990-cı ildə T. Əliyeva Moskva şəhərində Ümumittifaq kamera ansamblı sənəti ustad kurslarını keçmiş və P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının Böyük zalında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını təmsil edərək  yekun konsertdə müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir.

  Kamera ansamblı kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışaraq T.Əliyeva eyni zamanda mütəmadi olaraq konsert fəaliyyəti ilə məşğuldur. Onun respublikanın bütün musiqi salonlarında tamaşaçıların zövqünə oxşayan və aparıcı mütəxəssislər tərəfindən peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilən saysız hesabda çıxış və solo konsertləri olmuşdur. O cümlədən bir neçə qastrol səfərlərində uğurla çıxış edib.