• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Məmmədova Venera Cavad qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 25.08.1972

  Təhsili: Məmmədova Venera Cavad qızı 1991-ci ildə A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunu, 1996-cı ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasını fortepiano ixtisası üzrə bitirmişdir.


  Pedaqoji fəaliyyəti: V.C.Məmmədova 1996-1998 –ci illərdə Ş.Qurbanov adına Musiqili Komediya teatrında konsertmeyster kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.


  1998-2002-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Solo oxuma” və “Xor dirijorluğu” kafedrasında konsertmeyster, 2002-ci ildən “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasında müəllim, 2009-cu ildən baş müəllim, 2015-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışır.2017-ci il iyulun 14-ü Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Dosent elmi adı təsdiqlənib.


  Elmi fəaliyyəti: 2013-cü ildə Əməkdar İncəsənət Xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor G.A.Abdullazadənin rəhbərliyi ilə “Azərbaycan fortepiano sənətinin inkişafında Simuzər Quliyevanın rolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.2014-cü il martın 3-ü Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi təsdiqlənib. 10-dan artıq elmi məqalənin 1 dərs və 2 metodik vəsaitin müəllifidir.


  2009-cu il dekabrın 21-i Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika Elmi Konfransında fəal iştirakına görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşdur.


  2013-cü il iyunun 12-də Avrasiya Tədqiqatçılar İnstitutunun Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən Fəxri Fərmana layiq görülmüşdür.