• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Sultanova Səfurəxanım Əşrəf qızı

  Baş müəllim

  Doğum tarixi və yeri:   1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

  Təhsil:

  1976 – 1981 ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsində Xalq artisti Rauf Atakişiyevin sinfində təhsil alıb.

  Əmək fəaliyyəti:

  Fərqlənmə diplomu ilə S.Hacıbəyov adına Sumqayıt şəhər musiqi texnikumunu bitirdikdən sonra təyinat ilə 2 nömrəli  uşaq musiqi məktəbinə konsertmeyster vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.

  1997-ci ildə Texnikumun "Konsertmeyster sinfi və təcrübəsi"  şöbəsi üzrə FBK-nın  sədri seçildi. 

  2001-ci ildə "Konsertmeyster sinfi və təcrübəsi" şöbəsi üçün yeni proqram tərtib etmişdir.

  Texnikumdakı müəllimlik fəaliyyətilə yanaşı 21 saylı Rostropoviç adına uşaq musiqi məktəbində də müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

  2009-cu ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasında müəllim işləyir.

  2013-cü ildən kafedranın baş müəllimidir.  Kafedrada çalışdığı son 5 il ərzində mütəmadi  olaraq  kafedra əməkdaşlarıyla birgə həmmüəllif  konsertlərdə iştirak etmişdir.