• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Zeynalova Leyla Kərim qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri:   1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

  Təhsil:   1973 – 1989-cu illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alıb.


  Əmək fəaliyyəti:   1990-cı ildə M.Rostropoviç adına 21 saylı musiqi məktəbində konsertmeyster kimi çalışmağa başlamışdır.

  1991-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının “Nəfəs və zərb alətləri”(trombon,truba,fleyta siniflərində) çalışmağa başlamışdır.  Müsabiqələrdə “Ən yaxşı konsertmeyster” diplomu almışdır. 

  2011-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

  Fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə tələbələri Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalı həmçinin bir çox konsert zallarında uğurla çıxış ediblər.

  Konsertlər: 01.05.2013 Bakı Musiqi Akademiyası, 15.05.2014 Bakı Musiqi Akademiyası, 16.04.2015  Bakı Musiqi Akademiyası, 2006.05.05. Motsartın 250 illik  yubileyində özü və tələbələri iştirak etmişdilər.

  2009-cu  ildə Asəf Zeynallının 100 illik yubileyində konsertmeyster kimi,  2009.09.12. Cəfər Cabbarlıya 120 il hərs olunmuş incəsənət muzeyində iştirak etmişdir.