• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Abasquliyeva Leyla Hüseyn qızı

  Kafedra müdiri, professor, Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 17.05.1956.

  Təhsili: 1977-ci ildə o, S.Hacıbəyli adına Sumqayıt Musiqi Məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında əvvəlcə konsertmeyster, eyni zamanda məktəb-studiyasında müəllim, 1992-cu ildən isə “ Konsertmeyster ustalığı” kafedrasının müəllimi vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

  1999-cu ildə Respublikanın ən yaxşı konsertmeyster adına layiq olmaq üçün keçirilən müsabiqədə L.H.Abasquliyevanın 1 tələbəsi - 2-ci dərəcəli laureat diplomunu qazanmışdır, 2 tələbəsi diplomlarla təltif olunmuşlar.

  2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür.

  2009-cu ildə o, müsabiqə yolu ilə “ Konsertmeyster ustalığı” kafedrasının professoru vəzifəsinə keçmişdir.

  2010-cu ildə L.H.Abasquliyeva Üzeyir Hacıbəyli adına BMA- nın “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır və bu vəzifə üçün tələb olunan işlərə çox ciddi və məsulliyyətlə yanaşır.

  Elmi fəaliyyəti:   30-dan artıq elmi metodik iş yazmışdır. Onların tərkibində 1 dərs vəsaiti, 6 fənn proqramı, bir sıra metodik tövsiyyələr və elmi məqalələr vardır.

  2005 – ci ildə L.H.Abaquliyeva dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

  2006-cı ildə o dissertasiyasını müvəffəgiyyətlə müdafiə etmiş.