• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Aşumova Afaq Fazil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:  Rusiya, Moskva şəh. 1980.

  Təhsili:  1993-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuş və 1998-ci ildə bitirmişdir.

  2004-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano və orqan sinfinin bakalavr və magistratura pillələrini, 2007-ci ildə fortepiano ixtisası üzrə assistent-stajorluğu bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:  1999-cı ildən 2002-ci ilə qədər 3№-li musiqi məktəbdə konsertmeyster vəzifəsində çalışmışdır.

  1999-2002 illərdə 3 saylı musiqi məktəbində, 2002-2013-cü ilə gədər BMA-nın «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasında konsertmeyster vəzifəsində çalışmışdır.

  2004-cü ildən «Konsertmeyster ustalığı» kafedrasının müəllimi, 2011-ci ildən həmin kafedranın müsabiqə yolu ilə baş müəllimi, 2013-cü ildən isə «Orqan və klavesin» kafedrasının baş müəllimidir. Müsabiqə yolu ilə 2014-cü ildən dosent vəzifəsini tutur.

  Elmi fəaliyyəti:  2010-cu ildə «Органная культура в Азербайджане» adlı dissertasiya işini müdafiə edərək, 2011-ci ildə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiqlənib. Fəaliyyəti ərzində 8 tələbə hazırlayıb.