• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Sədirxanova Kamilla Ridvan qızı

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh. 1981.

  Təhsili:  1987-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuş, 1998-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:  1998-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano fakultəsinə daxil olmuşdur.

  2004-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano və orqan sinfinin bakalavr və magistratura pillələrini bitirmişdir.
  2004-ci ildən BMA-da «Xor dirijorluğu» kafedrasında konsertmeyster kimi çalışır.

  2005-2008-ci illərdə BMA-nın «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasında çalışmışdır. Eyni zamanda 2005-2010 illərdə Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin vokal sinfində konsertmeyster kimi çalışmışdır.

  2010-cu ildən həmin məktəbin nəfəs alətləri, 2013-cü ildən isə skripka sinfinlərində konsertmeyster kimi işləyir.

  2011-2013 illərdə BMA-nın «Ümumi fortepiano» kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

  2012-ci ildən BMA-nın «Konsertmeyster ustalığı» kafedrasında müəllimədir. 2014-cü ildə həmin kafedranın müsabiqə yolu ilə baş müəllimidir.

  Elmi fəaliyyəti:   2010-cu ildə dissertasiya işini müdafiə etmişdir.   2011-ci ildə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiqlənib.