• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Tuayeva Mədinə Zaurbəyovna

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 04 avqust 1966-cı il.

  Təhsil:  1984-cü ildə Bul bul adına orta ixtisas məktəbini bitirmiş və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsinə daxil olmuşdur. 1989-cu ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsini bitirmişdir (professor O.H.Abaquliyevin sinfi).

  Pedaqoji fəaliyyəti:  1990-cı ildə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində olan musiqi məktəb-studiyasında fortepiano müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2000-ci ildən “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

  2005-ci ildən bu kafedranın baş müəllimi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2009-cu ildən dosent vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti:  2010-cu ildə M.Tuayeva “Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyasının şagirdlərinin kompleksli təlimi üzrə eksperimental işin məzmun və formaları” adlı dissertasiya işi müdafiə etmişdir (elmi rəhbər – professor T.F.Kəngərli, elmi məsləhətçi – professor T.M.Seyidov).

  Onun sinfinin yetirmələri müxtəlif Respublika müsabiqə və festivallarının iştirakçılarıdır.
  M.Tuayeva müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı elmi-metodik, elmi-tədqiqat işi ilə ciddi məşğul olur. M.Tuayeva musiqi təhsili və tərbiyəsinə həsr olunmuş bir sıra maraqlı elmi əsərlərin, 7 dərs vəsaitin və 1 proqramın müəllifidir. Mədinə Tuayeva C.Gerşvin, F.Pulenk, Q.Qarayev, A.Məlikovun əsərlərindən ibarət fortepiano duetləri ilə dəfələrlə çıxış etmişdir.