• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Əli-zadə Nərgiz Asəf qızı

  Kafedrasının dosenti

  Doğum yeri və tarixi:   Azərbaycan, Bakı şəh., 1964-cu il.

  Təhsil:   1989-cu ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsini bitirmişdir. (prof.S.Behbudovanın sinifi)

  Pedaqoji fəaliyyəti:   1989-cu ildən K.Səfərəliyeva adına 16 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır.

  2000-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının «Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq» kafedrasında müəllim, 2005-ci ildən kafedranın baş müəllimi, 2015-ci ildən isə kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır.

  16 saylı uşaq musiqi məktəbində kamera musiqisi konsertlərində Bax, Betxoven, Motsart, Hendel, Raxmaninov, Əmirovun əsərlərində konsertmeyster kimi uğurlu çıxışları qeyd olunmalıdır.

  Elmi fəaliyyəti:   Bir sıra elmi metodik işlərin müəllifidir.