• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Saarbəyova Fatimə Həmid qızı

  Kafedrasının dosenti

  Doğum yeri və tarixi:   Azərbaycan, Bakı şəh., 23 iyul 1958-ci il.

  Təhsil:   Fatimə Həmid qızı Saarbəyova 1984-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına Az.Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsini bitirmişdir (Azərbaycan Res.Əməkdar İncəsənət xadimi, dosent A.Məhərrəmovanın sinfi).

  Pedaqoji fəaliyyəti:

  1977-ci ildən İnşaatçılar Mədəniyyət Sarayında fortepiano tədrisi üzrə müəllim, 1989-cu ildən 6 saylı musiqi məktəbdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

  1990-ci ildən 2010-cu ilə qədər Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir.

  1995-ci ildən Üz.Hazıbəyli adına BMA-nın “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında əvəzçi, 2000-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

  2013-cü ildən F.Saarbəyova “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.


  Elmi fəaliyyəti:    Həmçinin, dosent F.Saarbəyova bir sıra lazımlı və faydalı metodik vəsaitlərin müəllifidir.